Karina Hans

Zevende schepen, voorzitter van het BSCD, schepen gezin, sociale zaken, maatschappelijke dienstverlening, ouderenzorg (dienstencentra, WZC), dierenwelzijn, armoedebestrijding en senioren

Familie
gehuwd met Jean Pierre Speleers, twee zonen: Anthony (° 1979) en Philippe (° 1981)

Opleiding
verpleegkundige, kunstgeschiedenis, restauratie van kaders en schilderijen

Beroepsleven en ...
- 1976-1981: dienst nierdialyse in St.- Augustinus
- 1981-1995: dienst hartrevaldatie in UZ Antwerpen
- In 1995 in de kunstwereld gestapt: overname van Kwadraat Inlijstingen en Kunstgalerie
- sinds 2012: lid van de Algemene Vergadering van De Singel

Waarom N-VA?
Het is een democratische partij, een dynamische partij, zet zich ook in voor de sociale rechten van de Vlaming, is pro–Europees, heeft een lange termijnvisie, gaat voor confederalisme, geeft mensen van andere culturen ook de kans om lid te worden van onze gemeenschap ...

Vlaamsgezind! 
Karina is een vurige verdediger van de Vlaamse belangen. Haar familie is zeer Vlaamsgezind:
Abraham Hans (broer van mijn grootvader) was romanschrijver en reporter. Als parlementair verslaggever schreef hij veel kolommen over de strijd die in de Kamer en de Senaat geleverd werd voor het Vlaamse Rechtsherstel (na WO I). Ook de campagne voor het herstel van de Vlaamse gewesten kreeg zijn steun.

Specifieke interessesfeer in de gemeentelijke politiek 
A. cultuur en cultuurbeleid
a) Streven naar 
    - gemeenschapsvorming
    - complementariteit
    - participatie
b) Door middel van
    - buurtfeesten
    - bridgeclubs
    - tentoonstellingen
    - concerten
    - toneel
    - schaaktornooien
    - stripliteratuur
    - festivals
    - enz. …
c) Taak van de gemeente
    - goede infrastructuur
      (onderzoek naar haalbaarheid realisatie van podiumzaal voor 3 à 400 mensen,
      renovatie van Ruiterhal)
    - goede administratieve ondersteuning
    - logistieke ondersteuning
    - gemeentelijke cultuurraad
    - gevarieerde programma’s maken
    - meer cultuur in de scholen
    - aankondigingsborden
    - atelierbezoeken in de gemeente
    - bibliotheek meer toegankelijk maken voor kleine kinderen
    - voorleesmiddagen
    - kunst op straten en pleinen
    - beginnende kunstenaars helpen
    - “Stichting Kunst” oprichten voor de cultuurminnaars
    - herbestemming  van gebouwen voor culturele doeleinden
    - …

B. Sociale zaken
Brasschaat heeft nood aan een fysiek Huis van het Kind waarin volgende diensten ondergebracht worden: de opvoedingswinkel, het consultatiebureau van Kind en Gezin, een loket voor kinderopvang, kraamzorg en gezinsondersteuning voor gezinnen met jonge kinderen in armoede.
Brasschaat heeft nood aan een Zorgcampus om verschillende diensten van Rotonde en OLO onder te brengen. In deze Zorgcampus kunnen we een breed geïntegreerd onthaal organiseren, waar iedere burger terecht kan voor de juiste verwijzing op maat in ons uitgebreid zorglangschap.
In het gemeentehuis willen we een fysiek vrijwilligerspunt van Vonak waar alle burgers terecht kunnen met vragen voor vrijwilligerswerk. Dit in het kader van isolement en vereenzaming van onze senioren. 

C. Dierenwelzijn
Karina vindt het belangrijk dat in de volgende legislatuur aandacht wordt besteed aan dierwelzijn. Ja zelfs dat er een schepen is bevoegd voor Dierenwelzijn. Zo moet er een dierenloket opgericht worden waar problemen met/rond dieren kunnen gemeld worden. Dierenleed moet zo vermeden worden.

Karina werd op 14 oktober 2012 met 496 voorkeurstemmen verkozen tot gemeenteraadslid. Zij aanvaardde het schepenambt van Cultuur en Gezin. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 staat Karina op de 18e plaats, zij is dus lijsttrekker 2e kolom op het computerscherm.