Karina Hans

Schepen voor Cultuur en Gezin

Familie
gehuwd met Jean Pierre Speleers, twee zonen: Anthony (° 1979) en Philippe (° 1981)

Opleiding
verpleegkundige, kunstgeschiedenis, restauratie van kaders en schilderijen

Beroepsleven en ...
- 1976-1981: dienst nierdialyse in St.- Augustinus
- 1981-1995: dienst hartrevaldatie in UZ Antwerpen
- In 1995 in de kunstwereld gestapt: overname van Kwadraat Inlijstingen en Kunstgalerie
- sinds 2012: lid van de Algemene Vergadering van De Singel

Waarom N-VA?
Het is een democratische partij, een dynamische partij, zet zich ook in voor de sociale rechten van de Vlaming, is pro–Europees, heeft een lange termijnvisie, gaat voor confederalisme, geeft mensen van andere culturen ook de kans om lid te worden van onze gemeenschap ...

Vlaamsgezind! 
Karina is een vurige verdediger van de Vlaamse belangen. Haar familie is zeer Vlaamsgezind:
Abraham Hans (broer van mijn grootvader) was romanschrijver en reporter. Als parlementair verslaggever schreef hij veel kolommen over de strijd die in de Kamer en de Senaat geleverd werd voor het Vlaamse Rechtsherstel (na WO I). Ook de campagne voor het herstel van de Vlaamse gewesten kreeg zijn steun.

Specifieke interessesfeer in de gemeentelijke politiek 
A. cultuur en cultuurbeleid
a) Streven naar 
    - gemeenschapsvorming
    - complementariteit
    - participatie
b) Door middel van
    - buurtfeesten
    - bridgeclubs
    - tentoonstellingen
    - concerten
    - toneel
    - schaaktornooien
    - stripliteratuur
    - festivals
    - enz. …
c) Taak van de gemeente
    - goede infrastructuur
      (onderzoek naar haalbaarheid realisatie van podiumzaal voor 3 à 400 mensen,
      renovatie van Ruiterhal)
    - goede administratieve ondersteuning
    - logistieke ondersteuning
    - gemeentelijke cultuurraad
    - gevarieerde programma’s maken
    - meer cultuur in de scholen
    - aankondigingsborden
    - atelierbezoeken in de gemeente
    - bibliotheek meer toegankelijk maken voor kleine kinderen
    - voorleesmiddagen
    - kunst op straten en pleinen
    - beginnende kunstenaars helpen
    - “Stichting Kunst” oprichten voor de cultuurminnaars
    - herbestemming  van gebouwen voor culturele doeleinden
    - …
B. Veiligheid en veiligheidsbeleid
a) Taak van de politie
    - Zorgen voor veiligheid en leefbaarheid in onze lokale samenleving.
       - door de rechtsorde te handhaven
       - door de rechten en vrijheden van de burger te waarborgen
       - door hulp en bijstand te bieden
    - Door integriteit, verantwoordelijkheidszin en deskundigheid schenken ze de
      inwoners van Brasschaat "het vertrouwen"
b) Belangrijk punten voor een lokale politiezorg op maat
    - Communicatie: permanent ijveren voor een optimale relatie met de bevolking.
    - Getrokken lessen uit het vorig beleidsplan!
    - Bij oplossen van problemen niet alleen symptomatisch maar ook oorzaakgericht te
      werk gaan.
    - Initiatieven nemen en creatief zijn
c) Projecten voor het volgende beleidsplan
    - Cameraproject
    - Preventietips voor buurtbewoners
    - Veiligheidsmonitor
    - De lokale politie verlossen van oneigenlijke administratieve taken
    - Doorlooptijd PV's verkorten
    - Meldpunt voor reclameronselaars via e-mail

Karina werd op 14/10/12 met 496 voorkeurstemmen verkozen tot gemeenteraadslid. Zij aanvaarde het schepenambt van Cultuur en Gezin.