Wie is wie?

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 telde Vlaanderen 47 N-VA-burgemeesters. Bij ons in Brasschaat werd dat lijsttrekker en toenmalig schepen van Financiën Jan Jambon. Van de 14 gemeenteraadsleden mocht N-VA - naast de burgemeester - 4 schepenen leveren. In de OCMW-raad waren 5 leden van N-VA.

Vanaf 25 mei 2014 kleurde Vlaanderen nog méér geel. 5 N-VA-ers werden in oktober 2014 opgenomen in de federale regering waar Brasschaats N-VA-boegbeeld Jan Jambon vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken werd. Daardoor laat hij zich als burgemeester van Brasschaat vervangen door Koen Verberk. Koen die sinds de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 N-VA-fractieleider geworden was, gaf die functie daarom onlangs door aan Goele Fonteyn.