Wie is wie?

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 telde Vlaanderen 47 N-VA-burgemeesters. Bij ons in Brasschaat werd dat lijsttrekker en toenmalig schepen van Financiën Jan Jambon. Van de 14 gemeenteraadsleden mocht N-VA - naast de burgemeester - 4 schepenen leveren. In de OCMW-raad waren 5 leden van N-VA.

Vanaf 25 mei 2014 kleurde Vlaanderen nog méér geel. Vijf N-VA-ers werden in oktober 2014 opgenomen in de federale regering waar Brasschaats N-VA-boegbeeld Jan Jambon vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken werd. Daardoor laat hij zich als burgemeester van Brasschaat vervangen door Koen Verberk. Koen die sinds de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 N-VA-fractieleider geworden was, gaf die functie daarom door aan Goele Fonteyn.
Koen Verberck gaf in augustus 2018 ontslag als waarnemend burgemeester o.w.v. een interessant aanbod uit de privé. Philip Cools legde in oktober 2018 de eed af als waarnemend burgemeester. Tom Versompel werd fractieleider zodat Goele Fonteyn het schepenambt van Philip Cools kon invullen.

Op 14 oktober 2018 waren het opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. N-VA behaalde meer dan 44% van de stemmen. In zetelverdeling betekent dit 17 van 33 zetels in de gemeenteraad.
Op 20 oktober 2018 werd een coalitieakkoord tussen Open VLD en N-VA getekend. Zij zullen vanaf 2 januari 2019 zes jaar de gemeente besturen.
Op 24 december 2018 legde Jan Jambon voor provinciegouverneur Cathy Berckx de eed af als als burgemeester.
Op de installatievergadering van 2 januari 2019 leggen alle nieuw verkozen gemeenteraadsleden en de nieuwe schepenen de eed af. Eerder werd door de N-VA-fractie Walter Vermeulen aangeduid als fractieleider.

Als u hieronder klikt op Bestuur verschijnt het nieuwe bestuur zoals dat door de leden verkozen werd op bestuursverkiezing dd 4 februari 2019, aangevuld met de verkozen gemeenteraadsleden. Wij feliciteren voorzitter Danny Thijs en ondervoorzitter Tim Verschueren met hun nieuwe bestuursfunctie. De overige functies werden op de eerstvolgende bestuursvergadering van 13 februari 2019 toegewezen.