Wie is wie?

Bij de recentste gemeenteraadsverkiezingen, op 14 oktober 2018, slaagde N-VA Brasschaat erin een zeer mooi resultaat te behalen: met een stemmenaandeel van 44,2% behaalden we niet alleen een betere score dan in 2012 (39,3%), maar bovendien veroverden we in zetelaantal in de gemeenteraad een absolute meerderheid, met 17 zetels op de 33.

Er werd om redenen van vlotte werkbaarheid geopteerd voor een coalitie, en zo werd scheepgegaan met de Open VLD-fractie, die 2 zetels in de gemeenteraad behaalde.

Lijsttrekker Jan Jambon werd burgemeester. Verder vulde N-VA Brasschaat zes schepenambten in en kwam, overeenkomstig het verkiezingsresultaat, het resterende schepenambt toe aan de coalitiegenoot.

Op 26 mei 2019 volgden dan de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. De N-VA kon de spil worden van de nieuwe Vlaamse regering en onze burgemeester Jan Jambon trad aan als de nieuwe Minister-President.

Philip Cools nam vanaf dan de fakkel over en werd waarnemend burgemeester. Hij wordt bijgestaan door zes N-VA-schepenen, te weten Adinda Van Gerven, Goele Fonteyn, Karian Hans, Inez ven, Carla Pantens en Bruno Heirman.

In het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BSCD, vroeger het OCMW) neemt schepen van Sociale Zaken Karina Hans het voorzitterschap waar. Er zetelen voor onze partij ook twee van onze gemeenteraadsleden, te weten Erwin Callens en Karin Beyers, en twee bestuursleden, namelijk Els Feremans en onze voorzitter, Hendrik De Maeyer.

Erwin Callens kreeg de functie toegewezen van voorzitter van het Zorgbedrijf Brasschaat.

Philip Cools en Hendrik De Maeyer werden bovendien door onze bestuursleden afgevaardigd naar het Arrondissementeel Bestuur van de N-VA en maken ook deel uit van de Partijraad.

Als u hieronder klikt op Bestuur, dan verschijnt het nieuwe bestuur van N-VA Brasschaat zoals dat door de leden verkozen werd op bestuursverkiezing van 16 maart 2022. Wij feliciteren voorzitter Hendrik De Maeyer en ondervoorzitter Herman De Bode met hun nieuwe bestuursfunctie. De overige functies in het bestuur werden op de eerstvolgende bestuursvergadering van 13 april 2022 toegewezen.