Schepenen

Adinda Van Gerven

Eerste schepen bevoegd voor Sport, Jeugd, Militaire Relaties, Verbroedering Bad Neuenahr-Ahrweiler

Goele Fonteyn

Derde schepen: patrimonium, mobiliteit, infrastructuur, groen en natuur en duurzaamheid

Inez Ven

Vierde schepen: burgerzaken en onderwijs

Carla Pantens

Vijfde schepen: lokale economie, toerisme, Vlaamse en Europese aangelegenheden, cultuur, bibliotheek en feestelijkheden

Bruno Heirman

Zesde schepen: communicatie, ICT, financiën, interne organisatie en HRM

Karina Hans

Zevende schepen, voorzitter van het BSCD, schepen gezin, sociale zaken, maatschappelijke dienstverlening, ouderenzorg (dienstencentra, WZC), dierenwelzijn, armoedebestrijding en senioren