Schepenen

Philip Cools

Philip Cools
Schepen bevoegd voor Financiën, voor Personeel, ICT en voor Communicatie

Goele Fonteyn

02 Goele Fonteyn
Schepen bevoegd voor Patrimonium, Openbare Werken, Publieke Ruimte, Groen & Natuur en Mobiliteit

Carla Pantens

04 Carla Pantens
Schepen bevoegd voor Cultuur (Bibliotheek, Ontwikkelingssamenwerking, Vlaamse en Europese Aangelegenheden, Senioren), voor Lokale Economie en Toerisme (feestelijkheden, Bad Neuenahr)

Karina Hans

Karina Hans
Schepen bevoegd voor Welzijn, OCMW, armoedebestrijding, Ouderenzorg, Gezin en voorzitter bijzonder comité voor Sociale Dienst, bevoegd voor Dierenwelzijn

Inez Ven

06 Inez Ven
Schepen bevoegd voor Onderwijs en Burgerzaken

Adinda Van Gerven

17 Adinda Van Gerven
Schepen bevoegd voor Sport, voor Jeugd en voor Militaire Relaties