Bruno Heirman

Zesde schepen: communicatie, ICT, financiën, interne organisatie en HRM
 • Jeugd en familie
  - geboren op 10 oktober 1957 te Kapellen, zoon van Louis Heirman en Yvonne De Schutter, zesde in een gezin van zeven kinderen
  - als jongere: actief lid bij basketbalclub Makeba, keurturner bij de turnkring Antverpia in Mariaburg, lid van het trommelkorps en van de  KSA in het Sint-Michielscollege te Brasschaat
  - in 1982 gehuwd met Jeanine De Gevy, vader van 3 kinderen: Caroline (°1985), Isabelle (°1987) en Vincent (° 1989)
   
 • Studies en beroep
  - middelbare studies in het Sint-Michielscollege
  - van 1976 t.e.m. 1982 student aan de RUG (nu UG), diploma dierenarts
  - legerdienst van 1982 tot midden 1983 te Brasschaat, 18RA, als wachtmeester (KROO) stukscommandant van een Houwitser-SP
  - medestichter in 1985 van dierenkliniek Sint-Jan op het Sint-Jansplein te Antwerpen, in 1987 tweede dierenkliniek opgestart in Brasschaat, thans gehuisvest aan de Kapelsesteenweg.
   
 • Vrije tijd en ontspanning
  - gymnastiek, tennis, skiën, tuinieren, lezen, kaarten, theaterbezoek.
   
 • Politiek
  - Een maatschappelijk engagement spreekt mij al lang aan. De N-VA is de partij waar ik mij het meest thuis voel: niet gebonden aan enige instelling, krachtdadig bestuur, opkomend voor vrijheid en onafhankelijkheid.
  - Met een langetermijnvisie en de nodige luisterbereidheid wil ik mij actief inzetten voor een veilig en welvarend Brasschaat.
  - Op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 presenteer ik mij aan de kiezer met de volgende speerpunten:
 1. senioren tellen mee
 2. betaalbaar wonen in het groen
 3. verder investeren in sportinfrastructuur