Adinda Van Gerven

Eerste schepen bevoegd voor Sport, Jeugd, Militaire Relaties, Verbroedering Bad Neuenahr-Ahrweiler

​Wie is Adinda?

 • Geboren te Leuven op 11 januari 1964
 • Trotse moeder van 4 kinderen, fiere oma van Alice en Marie
 • Gelukkig gehuwd met Miel Pieters
 • Studies en carrière
  • Paridaensinstituut, Leuven: Latijn-Wiskunde (1981)
  • KU Leuven: Handelsingenieur (1985)
  • UCL Louvain-la-Neuve: Master of Business Administration (1986)
  • Bestuurslid N-VA Brasschaat (sinds 2006)
  • OCMW Raadslid (2007-2012)
  • Schepen bevoegd voor Burgerzaken, Sport, Vlaamse en Europese Aangelegenheden (2013-2018)
  • Schepen bevoegd voor Sport, Jeugd, Militaire Relaties, Verbroedering Bad Neuenahr-Ahrweiler (2019-2024)
 • Hobby’s: joggen, zwemmen, gezellig samenzijn, uitwaaien aan onze Vlaamse kust
 • Persoonlijke kenmerken: (r)echt vooruit, bijt zich vast, sterk…tot in de puntjes

Adinda en N-VA
Geboren en opgegroeid in Leuven heb ik als kind de woelige strijd rond LeuvenVlaams mee beleefd. Na jaren in het buitenland (VSA, Zwitserland en Zweden) te hebben gewoond, ben ik in 1996 neergestreken in het mooie Brasschaat. Dankzij mijn kinderen geraakte ik toen actief betrokken in meerdere comités en verenigingen. Er kwamen toen vele ideeën en kansen op tafel te liggen… Er moest iets mee gebeuren. Gesteund door mijn familie en vrienden heb ik dan in 2006 de bewuste keuze gemaakt om het politieke arena te betreden. De keuze voor N-VA waar waarden als verantwoordelijkheid, veiligheid, welvaart en verbinding centraal staan, was en blijft evident.
Ik ben groot gebracht in een warm Vlaams nest waar engagement, inzet en volharding met de moedermelk meegegeven werd. Dankzij deze waarden kon ik groeien in mijn politieke loopbaan. Bij het uitvoeren van mijn ambt vind ik inspraak, samenwerking en aanspreekbaar zijn zeer belangrijk. Een beleid gemaakt voor en door burgers heeft de grootste kans op slagen.


Adinda en Brasschaat
Ik ben het bestuur van N-VA Brasschaat zeer dankbaar dat ik sinds 2007 steeds opdrachten heb gekregen die ik samen met en voor de burgers kan verwezenlijken.
Enkele voorbeelden:

 • Als schepen van burgerzaken:
  • aanzet tot digitalisering en efficiënte dienstverlening (24/24 gemeentehuizen)
  • verblijfsfraude kordaat aanpakken door toezicht op schijnhuwelijken en schijnsamenwoningen
  • Stippensterrenproject op onze begraafplaatsen
  • uitwerken van een éénvormig en duidelijk huisnummeringsproject >1000 koppels huwen
 • Als schepen van sport:
  • sportaanbod voor alle leeftijden en alle niveau’s (sportkampen, Sport Overdag, gratis openluchtsportlessen tijdens zomer, Spring op je Fiets, Fluorun,...)
  • sportinfrastructuur voor clubs, verenigingen en individuele sporters (kunstgrasvelden, beweegbanken, Multimove Pad,…)
  • opbouwende samenwerking met sportraad
  • pilootproject voor naschools zwemmen opgestart
  • Hartveilig Brasschaat met een netwerk van AED toestellen
 • Als schepen van jeugd:
  • meer plaats voor kinderen en jongeren in onze publieke ruimte (speeltuinen, pannasoccer, overdekte picknickbanken, drankfonteinen,…)
  • inspraak en samenwerking met kinderen (kindergemeenteraad) en jeugd (jeugdraad) versterken. Ieders mening telt.
  • tijdens de coronaperiode -samen met de dienst welzijn- een ‘kort op de bal’ aanpak om onze jongeren te bereiken en te ondersteunen
  • jongeren verbinden (jeugdkampen, Buitenspeeldag, T-Snack, Roefelen, Dag van de Jeugdbeweging,…)
 • Als schepen van militaire relaties:
  • constructieve samenwerking met Bataljon Artillerie (jobbeurzen, sportaanbod voor jeugd, toegankelijkheid op Klein Schietveld,…)
  • samenaankoop van elektrische rolstoelfiets
  • uitwerken van oplossingen voor infrastructuursopportuniteiten op militair grondgebied
  • Taptoe
 • Als schepen van Verbroedering:
  • door samenwerking elkaar versterken en steunen
  • concrete materiële en financiële steun nav Flutkatastrophe 2021
  • trots op Bad Neuenahr-Ahrweilerplein als zichtbaar kenteken van de Verbroedering