Adinda Van Gerven

Eerste schepen bevoegd voor Sport, Jeugd, Militaire Relaties, Verbroedering Bad Neuenahr-Ahrweiler
 • Wie is Adinda?
  - Geboren te Leuven op 11 januari 1964
  - Moeder van 4 kinderen
  - Studies:
     . Paridaensinstituut, Leuven: Latijn – Wiskunde (1981)
     . KULeuven: Handelsingenieur (1985)
     . UCL Louvain-la-Neuve: Maître en Administration et Gestion (1986)
  - Bestuurslid N-VA Brasschaat (sinds 2006)
  - Hobby’s: joggen, zwemmen, gezellig samenzijn, uitwaaien aan onze Vlaamse kust
  - Persoonlijke kenmerken: (r)echt vooruit, bijt zich vast, sterk…tot in de puntjes
   
 • Adinda, Brasschaat en N-VA
  Na vele jaren in het buitenland gewoond te hebben (VSA, Zwitserland en Zweden) ben ik in 1996 neergestreken in de meest leefbare gemeente van de wereld: Brasschaat! Dankzij mijn toenmalig werk (docente informatica in het volwassenenonderwijs), de scholen van mijn kinderen en het verenigingsleven voel ik mij nu een getogen Brasschatenaar.
  In 12 jaar tijd heb ik -samen met een dynamische ploeg- enthousiast en heel graag meegewerkt om ‘pasgeboren’ N-VA Brasschaat te laten ontplooien tot een volwaardige en sterke politieke partij in onze gemeente.
  De partij gaf mij in 2007 het vertrouwen om N-VA te vertegenwoordigen in de Brasschaatse OCMW-raad.
  Sinds 2013 zet ik mij, als schepen van Sport, Burgerzaken, Vlaamse en Europese Aangelegenheden, mee in om de doelstellingen van het bestuursakkoord ‘Brasschaat, een nieuwe dynamiek’ te realiseren.
  Op nationaal vlak vertegenwoordig ik N-VA in de Raad van Bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).
   
 • Adinda als schepen (2013 – 2018)
  Mijn bijdrage als N-VA-schepen tot een Veilig, Verantwoord en Vlaams beleid in Brasschaat en in Vlaanderen vindt u –in woord en beeld- terug op www.adindavangerven.be.
   
 • Adinda en 14 oktober 2018
  Beste burger, door naar u te luisteren heb ik vele ideeën en wensen opgepikt. De volgende 6 jaar zou ik dan ook graag -met dezelfde daadwerkelijke aanpak- verder bestuursverantwoordelijkheid opnemen.
  Onder het motto ‘Veilig thuis in een welvarend Brasschaat’ engageer ik mij o.a. voor volgende punten:
 1. Uw veiligheid blijft onze eerste zorg
  slimme camerabewaking om overlast en criminaliteit (inbraken en fietsdiefstallen) te voorkomen, lik-op-stukbeleid bij overtredingen, veilige voet- en fietspaden, veilig verkeer rond en naar school;
 2. Meer beweging voor alle Brasschatenaren van jong tot oud
  verder investeren in sportinfrastructuur, het blijven promoten van levenslang bewegen en sporten door sport naar de burgers te brengen: zitbankwandelingen, naschoolse sport, beweegbanken in de straten, sporten op het werk, nog meer G-werking voor sportbeoefenaars met speciale noden;
 3. Senioren tellen mee
  aanpakken en voorkomen van vereenzaming, sociale contacten en dagelijkse voorzieningen dicht bij huis, opwaardering van pleinen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, betaalbaar wonen onder de vorm van kangoeroe- of aanleunwoningen;

Alvast oprechte dank voor uw steun!