Adinda Van Gerven

Schepen voor Sport, Burgerzaken, Vlaamse en Europese Aangelegenheden

Wie is Adinda?

- Geboren te Leuven op 11 januari 1964
- Moeder van 4 kinderen
- Studies 
     * middelbaar onderwijs: 
        Paridaensinstituut, Leuven (Latijn – Wiskunde)
     * hogere studies: 
        KULeuven: Handelsingenieur (1985) / UCL Louvain-la-Neuve: Maître en Administration et Gestion (1986)
- Beroep: docente Informatica, LBC Volwassenenonderwijs Borgerhout-Brasschaat
- Hobby’s: joggen, zwemmen, gezellig tafelen, ...
- Persoonlijke kenmerken: (r)echt vooruit, bijt zich vast, sterk…tot in de puntjes
- N-VA Brasschaat
     * (sinds 2006) bestuurslid
     * (sinds 2007) OCMW-raadslid
     * (sinds 2013) schepen sport, burgerzaken, Vlaamse en Europese aangelegenheden

Adinda en Brasschaat 
Samen met een sterke ploeg en met de medewerking van elke Brasschatenaar, zal ik mij volledig inzetten om het bestuursakkoord ‘Brasschaat, een nieuwe dynamiek’ te realiseren. Op die manier krijgen we een sportief, veilig en welvarend Brasschaat waar het aangenaam wonen is.

Adinda, Vlaanderen en N-VA
Vlaams engagement is mij, als jongste van 6, met de moedermelk meegegeven. Als kind trok ik met veel plezier en nieuwsgierigheid met mijn vader, Lieven Van Gerven, mee naar allerlei manifestaties, lezingen en bijeenkomsten. Deze kinderlijke curiositeit groeide uit tot een waar levensdoel: meebouwen aan een modern Vlaanderen in Europa en in de wereld. Een welvarend Vlaanderen waar plaats is voor ieder sociaal voelende en geëngageerde burger.

In N-VA heb ik een betrouwbare en solide partner gevonden om mijn politiek engagement verder vorm te geven. Samen met N-VA wil ik meebouwen aan een maatschappij waar elke burger door vrijheid en verantwoordelijkheid zijn rechten en plichten opneemt.

Adinda Van Gerven