Tom Versompel

Voorzitter van de gemeenteraad

ik en Brasschaat
- geboren Brasschatenaar
- binding met meerdere wijken: school gelopen in het Centrum (Mater Dei), Kaart (Gemeenteschool) en Vriesdonk (St.-Michielscollege) en ooit lid geweest van jeugdclub in Mariaburg

studie en beroep
- Mijn studies rechten heb ik volbracht in Leuven, mijn legerdienst in Wommelgem.
- Ik ben advocaat te Antwerpen sedert 1980 en heb nog les (vak 'Recht') gegeven aan diverse instelllingen (o.a. Akademie voor Schone Kunsten).

vrije tijd: sport ...
- Sedert mensenheugenis ben ik aangesloten bij KFC Brasschaat, waar ik alles heb doorlopen: alle jeugdreeksen, reserven, bestuur, ondervoorzitter, voorzitter, nu ere-voorzitter.  Alleen het eerste elftal zat er niet in: de studies en enige kennis van Bourgondisch leven verklaren veel, zoniet alles.
- Ook tennis is me niet vreemd: vroeger kort Rua, nadien Kattegat (Wuustwezel) en Snauwaert (Kalmthout).
- Gedurende vele jaren was ik speler, bestuurslid en voorzitter van OLVEK (nu VOLMAR), volleybalclub uit Ekeren - Mariaburg.
- Mijn sportieve ervaring breidt zich ook uit naar het fietsen: ik ben sedert de oprichting lid van de fietsamateursclub "De Echte Vrienden" uit Brasschaat, en sedert vele jaren ook lid van de JMP-Cyclingclub.

... en politiek
- Poliltiek heeft me altijd geïnteresserd : op het St. Michielscollege was ik lid en - kort - voorzitter van de Politieke Club. 
- Het voorzitterschap diende ik toen af te staan omdat ik ook voorzitter van het Leerlingen-parlement werd.
- Nadien heb ik contact gehad met diverse politieke geledingen, waarbij vooral mijn kennis van het sociaal leven alsmede, uiteraard, mijn juridische ervaringen werden gesolliciteerd.
  Uiteindelijk heeft dit geleid tot een lidmaatschap bij de toenmalige CVP, en nadien werd ik lid van talrijke commissies bij de afdeling Brasschaat. Nadat ik enige tijd secretaris was, werd ik bijna twee jaar voorzitter van de lokale afdeling, maar ik diende toen - noodgedwongen - ook andere functies binnen de afdeling waar te nemen, wat op zich onverantwoord was.   Onenigheid over de doelstellingen, betrachtingen, opzet e.d.m. i.v.m. de nationale verkiezingen van juni 1999 en de weerslag daarvan naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 toe, hebben mij gedwongen in 1999 ontslag te nemen bij de CVP, eerst als voorzitter, nadien als lid.

N-VA
De figuren binnen N-VA, het programma, de doelstellingen, de krachtdadigheid en - vooral - de onafhankelijkheid t.a.v. tal van instellingen hebben mij steeds aangesproken, wat de partij N-VA betreft. 
Toen Jan Jambon mij vroeg of ik - ondanks mijn bijzonder negatieve en ronduit slechte ervaringen binnen CD&V (toen nog CVP), toch nog enige ambitie en politieke interesse had, heb ik - na enige bedenktijd - positief geantwoord. Graag ging ik in op het aanbod om mee de lijst van N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen 2012 te ondersteunen.
Ik heb binnen N-VA Brasschaat een groep gedreven, meer dan geïnspireerde, werklustige mensen ontmoet en die groep weerspiegelt de wil om op tal van terreinen de hoogst noodzakelijke verandering door te drukken.
Die verandering moet er komen en zal en kan er komen, en dit onderschrijf ik volledig. 
Ik had met mijn kandidatuur alsdusdanig slechts één bijzondere en tegelijk algemene ambitie : met de partij en de mensen op de partijlijst zo hoog mogelijk scoren om aldus de kans te krijgen om hetgeen is voorgenomen te doen, ook te realiseren. 

na 14 oktober 2012
De uitslag van 14 oktober 2012 heeft ondertussen uitgewezen wat de partij enerzijds, en de kandidaten anderzijds verder konden ambiëren naar mandaten, functies e.d. toe, maar het primordiale was : de kiezer is overtuigd van de noodzaak tot verandering, met bekwame en gedreven mensen.
Alle levens- en beroepservaring van elke kandidaat staat nu ten dienste van de partij, de lijst en de kiezer.
Ik heb al heel mijn leven voor elke vereniging, waarvan ik deel uitmaakte, mij 100 % ingezet en wens de door mijn uitgebreide levenservaring opgedane kennis verder ten dienste te stellen van de partij en de kiezer. Tal van mensen heb ik kosteloos kunnen helpen met kleinere, en soms ook grotere, maar vooral belangrijke problemen, en heb hieruit zeker geleerd dat niet steeds geld belangrijk is, maar ook het genoegen een medemens te hebben kunnen helpen. 
Sedert november 2014 heb ik gedurende twee jaar met volle toewijding het ambt van schepen van Locale Economie, Ruimtelijke Ordening en Toerisme op mij genomen.
Een aantal realisaties zijn nog steeds zicht- en voelbaar. In navolging van het voorgaande heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen en heb mijn ontslag aangeboden. Dit hinderde me niet om me verder voor de partij, het partijbestuur, tal van verenigingen en organisaties en de werking ervan in te zetten.
Persoonlijk wens ik me vooral verder in te zetten op het beschermen en behouden van het groen karakter van Brasschaat, zonder noodzakelijke evoluties en veranderingen te ontzien. Gezond verstand en levenservaring zijn daarbij een goede leidraad.