personeel en ITC

Personeel & ICT

Personeelsbeleid en ICT (= informatie- en communicatietechnologie) zijn twee bevoegheden de zesde schepen, Bruno Heirman.

Nieuws over dit onderwerp

Nog veel werk voor de boeg

Bij het aantreden van de nieuwe bestuursploeg werd de realisatie van een nieuw administratief centrum (NAC) als een belangrijk beleidspunt naar voor geschoven. "Wij willen daarmee de gemeentediensten …

“Eerst nadenken en dan pas uitvoeren”

De Brasschaatse voorzitter van Open Vld, Christophe Thomas, heeft heel wat bedenkingen bij het huidige gemeentebestuur. Zo ziet hij de kosten voor de bouw van het Nieuw Administratief Centrum (NAC) …