Nog veel werk voor de boeg

Bij het aantreden van de nieuwe bestuursploeg werd de realisatie van een nieuw administratief centrum (NAC) als een belangrijk beleidspunt naar voor geschoven. "Wij willen daarmee de gemeentediensten en die van het OCMW samenvoegen. Op die manier kunnen we heel wat besparen door sommige dingen gezamenlijk aan te kopen. Tijdens de vorige coalitie werd het plan opgevat een NAC te bouwen. Tijdens deze legislatuur moet het worden afgewerkt. Het centrum komt op de plaats waar vroeger de drukkerij De Bièvre stond. Die is intussen al afgebroken. Om het NAC te realiseren hebben we een stukje patrimonium verkocht, zoals de Pastorie en de Rozenhoeve", legt burgemeester Koen Verberck (N-VA) uit. Ook het gebouw waar zich nu het restaurant Het Kiekenbos bevindt, werd verkocht. Dat gebouw ligt trouwens op het grondgebied Schoten.

Baseballclub verhuisd

De coalitie bracht de verhuis van baseballclub Braves tot een goed einde. Dat dossier lag al lang op tafel. De baseballclub had te weinig ruimte in het park en voldeed daarom niet aan de Europese normen. Anderzijds wilde hockeyclub Dragons uitbreiden. "We hebben de twee kunnen combineren. De baseballclub zit nu aan de Licht Vliegwezenlaan en is tevreden. Zij voldoen aan alle mogelijke voorwaarden en normen. Voor de hockeyclub ligt de weg open naar een nieuw veld. Zij moesten vroeger een ledenstop invoeren omdat er te weinig plaats was. De club groeit al jaren en was dringend aan uitbreiding toe. Ik denk dat we tot een zeer goede oplossing zijn gekomen", zegt Verberck.

Ten slotte is er nog het scholenproject in de wijk Kaart. Bij de start van deze legislatuur stond een podiumzaal op het verlanglijstje van schepen van Cultuur Karina Hans (N-VA). Om budgettaire redenen werd dat plan afgevoerd en werden de pijlen gericht op een project waarbij twee lagere scholen zouden worden vernieuwd. Het gaat om de gemeentelijke kleuter- en lagere school in de wijk Kaart enerzijds en de vrije basisschool De Vlinder anderzijds. De bouw van een podiumzaal zou afhangen van de mate waarin subsidies voor de scholenrenovaties zouden worden verkregen. Intussen is duidelijk geworden dat de plannen voor de bouw van een podiumzaal definitief zijn opgeborgen.

"Volgende legislatuur"

"De scholenrenovatie kan pas tijdens de volgende legislatuur worden afgewerkt", zegt waarnemend burgemeester Koen Verberck. "In dit project, waarbij twee scholen uit verschillende netten naast elkaar liggen, komen er gemeenschappelijke ruimtes zoals een sporthal en een bibliotheek. Dat wordt in beide scholen als zeer positief ervaren. Maar op die site willen we ook woningen realiseren. We informeren ons daarover via een bevraging bij de buurtbewoners", zegt Verberck. Op die site bevindt zich ook zaal Berkenhof. Over de toekomst daarvan bestaat er nog veel onduidelijkheid. Zaal Berkenhof wordt niet alleen gebruikt voor toneelvoorstellingen, heel wat verenigingen houden er activiteiten.

Copyright © 2015 Concentra - Gazet van Antwerpen - Jan Brys

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is