Burgemeester

Jan Jambon

01 Jan Jambon
Titelvoerend burgemeester

Philip Cools

Waarnemend burgemeester, tevens bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, voor Politie, Brandweer en Veiligheid (voorzitter politieraad)