Bryan Verhoeven

Wie ben ik?

Ik ben Bryan Verhoeven, geboren op 15 maart 2005 en sinds maart '22 ben ik bestuurslid bij N-VA Brasschaat. Ik zie het als mijn taak om de jongeren in onze gemeente te vertegenwoordigen en ze een stem te geven. Daarom zet ik mij niet alleen in binnen N-VA, maar ook daarbuiten. Zo zetel ik onder andere in de jeugdraad en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro).

Studies

Mijn schoolloopbaan van twaalf jaar heb ik doorgebracht aan het Sint-Michielscollege te Brasschaat. Daar ben ik afgestudeerd in juni '23 in de richting Moderne Talen-Wetenschappen. Ik heb me tijdens mijn middelbaar voortdurend ingezet voor mijn medeleerlingen door leerlingenparticipatie mogelijk te maken. Zo ben ik er in geslaagd een huisreglement voor de leerlingenraad te schrijven en dit bij het schoolreglement te laten voegen. 

Waarom N-VA?

Een van de redenen waarom ik voor N-VA kies, is omdat ik geloof in een sterk Vlaanderen dat zijn eigen koers kan varen. Ik vind dat N-VA de partij is die het beste opkomt voor de belangen van alle Vlamingen, zowel op economisch, sociaal als cultureel vlak. Als jonge gast werd mijn mening niet altijd aanvaard door leerkrachten op school. Ik vind het teleurstellend dat volwassen mannen en vrouwen hun machtspositie misbruiken ten opzichte van minderjarigen om een politieke mening te implementeren en op te dringen.

Dat heb ik voortdurend meegemaakt in de laatste jaren van mijn middelbaar. Ik vind dat onaanvaardbaar en schadelijk voor de vorming van kritische en zelfstandige burgers. N-VA streeft naar een meer kwalitatieve onderwijsvorm waar kritisch denken juist aangemoedigd wordt en waar er geen politieke steekspelen in de klas gehouden worden. Daarom kies ik voor de N-VA, de partij die meer respect voor Vlaanderen eist en biedt.