Financiële steun voor dierenasielen in Brasschaat

Op 15 oktober 2023, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Vlaams Dierenminister Ben Weyts geeft € 9.469 financiële steun aan dierenasielen in Brasschaat. Tot voor amper een paar jaar geleden kregen dierenasielen geen enkele structurele steun vanuit de overheid, maar nu maakt Weyts in totaal € 775.000 vrij voor de
asielen. Bovenop de structurele steun kunnen de asielen ook nog rekenen op extra middelen als ze dieren opvangen die de Inspectie Dierenwelzijn in beslag genomen heeft bij dierenbeulen. “We investeren steeds meer in onze asielen, want ze zijn van onschatbare waarde in onze strijd voor méér dierenwelzijn. De asielen in Brasschaat doen bijvoorbeeld fantastisch werk”, zegt Weyts. “De asielmedewerkers verdienen daarvoor alle waardering en steun.”

Dierenasielen zijn een onmisbare schakel in de Vlaamse strijd voor méér dierenwelzijn. De medewerkers, vaak vrijwilligers, dragen zorg voor verwaarloosde, verdwaalde of vergeten dieren. De asielen waren vroeger aangewezen op eigen fondsenwerving. Tot voor een paar jaar was er helemaal géén structurele financiële steun vanuit de overheid. Vlaams Dierenminister Ben Weyts introduceerde in 2020 een structureel steunmechanisme voor de dierenasielen. Dat systeem werd vorig jaar verder verfijnd en uitgebreid.


CATDET vzw in Brasschaat krijgt nu € 3.798 als financiële steun vanuit Vlaanderen. Voor VOC Brasschaat gaat het om € 5.671. Weyts kent in totaal € 775.000 structurele steun toe aan 119 erkende dierenasielen. Dat is nog eens 14% méér dan vorig jaar en het hoogste bedrag ooit. De asielen kunnen rekenen op een forfaitaire basissteun en daarnaast variabele bedragen op basis van hun opvangcapaciteit en het aantal dieren die geadopteerd worden. De steun is bewust heel laagdrempelig gehouden: de asielen moeten aan slechts enkele eenvoudige voorwaardenvoldoen om de steun te krijgen. Zo moeten ze bijvoorbeeld hun dieren plaatsen op www.adopteereendier.be, zodat alle Vlamingen een overzicht kunnen krijgen van de dieren diein een asiel wachten op een warme thuis.

Bovenop de structurele ondersteuning komen er voorde dierenasielen ook nog extra middelen als ze zorg opnemen voor dieren die de diensten van Weyts in beslag genomen hebben bij dierenbeulen. “We mogen in Brasschaat heel blij zijn dat we 2 fantastische asielen hebben” zegt voorzitter Hendrik De Maeyer “Met deze financiële steun kunnen ze hun werking verder professionaliseren en zo het dierenwelzijn in onze gemeente verder verbeteren.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is