Buurt laat kap Officierenwijk stilleggen

Op 12 december 2018, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening

Bewoners van de 'Officierenwijk' in Maria-ter-Heide hebben kapwerken op een perceel grond van de sociale bouw- en kredietmaatschappij Arro aan de Zegelei laten stilleggen. Zeker tot 26 december mag er niet verder gedaan worden. Het protest tegen het project met zestien sociale koopwoningen sleept al jaren aan.

Buurtbewoners schrokken zich vorige week een hoedje toen plots vrij bruut bomen gekapt werden op het perceel waarrond al jaren een strijd woedt over een sociaal woonproject . "We hebben onmiddellijk gevraagd of ze een vergunning hadden", vertellen Willy Hofmans en zijn echtgenote. "Ze bleken zogezegd in orde te zijn. Onze raadsman kreeg de dag erna gelijk van de kortgedingrechter: de werken moesten gestaakt worden."

De werken mogen nu niet voor 26 december hervat worden, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per boom. Ook buurtbewoner Rudy Gijsbrechts is verbolgen. "Ze laten de bomen kappen met het idee: het zal wel ooit in orde komen. En wat als de Raad voor Vergunningsbetwistingen ons in het gelijk stelt? Ondertussen is er wel onherstelbare schade aangebracht aan het perceel. We vragen ons ook af waarom het net daar moet, de groene long van Maria-ter-Heide. Of is dat het antwoord van de gemeente op de klimaatproblematiek? We hebben ook het gevoel dat een en ander niet correct is gespeeld. Waarom ineens zo snel? Er was niets afgespannen met lint. Wat als daar kinderen in het bos zouden spelen?"

Schepen van ruimtelijke ordening Philip Cools (N-VA), tevens bestuurslid van Arro, nuanceert een en ander. "Vorig jaar in december hebben we de omgevingsvergunning - met kapvergunning - toegekend voor zestien sociale woningen", zegt Cools. Dat was er al eentje minder dan gepland. Buurtbewoners zijn in beroep gegaan bij de provincie, maar die bevestigde in februari de omgevingsvergunning. Opnieuw gingen ze in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen met de vraag om te schorsen of te vernietigen. Ondertussen is Arro gestart met de werken, maar besliste de rechtbank dat er tot 26 december niet verder gedaan mag worden. Er loopt nu nog een versnelde procedure bij diezelfde raad om alsnog te schorsen."

Subsidie

"Arro krijgt een subsidie van één miljoen euro, maar dan moesten de werken of het bouwklaar maken dit jaar gestart worden. Toen in 2006 het plan werd opgemaakt is dit al beslist. De voormalige militaire percelen mochten hun grootte behouden, maar aan de Bredabaan en aan de Kapellei kwamen sociale woningen." Bij de Raad van State loopt nog een procedure over het wegtracé.

Copyright © 2018 De Persgroep Publishing - Het Laatste Nieuws - Toon Verheijen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is