Goele Fonteyn

Derde schepen: patrimonium, mobiliteit, infrastructuur, groen en natuur en duurzaamheid

Wie ben ik?

 • echtgenote van Frederik Pieters (BASF)
 • mama van Rembert (°2006), Dagmar (°2008), Fridolien (°2010)
 • studies aan Sint-Hubertuscollege Neerpelt en KULeuven (Taal- en Letterkunde Latijn en Grieks)
 • leerkracht Latijn en Grieks in het Groenendaalcollege Campus Sint-Jan Merksem
 • hobby’s: lezen, dans, musea
 • fractieleider, gemeenteraadslid en bestuurslid voor N-VA Brasschaat

Waarom N-VA?

 • Van thuis uit kreeg ik een duidelijke Vlaamse reflex mee
 • N-VA is een partij die zonder compromissen de belangen van alle Vlamingen verdedigt.
 • N-VA is de partij die het dichts bij mijn persoon staat: duidelijkheid, degelijkheid, deskundigheid.
 • N-VA staat voor Vlaamse identiteit, veiligheid en verantwoordelijkheid

Mijn politieke acties?

Sinds 2010 zetel ik voor N-VA in de Brasschaatse gemeenteraad, sinds 2014 zelfs als fractieleider. Daar heb ik meegewerkt aan het beleid (commissies openbare werken en patrimonium, mobiliteit, cultuur, bibliotheek, toerisme, onderwijs, welzijn, …) en ik kon enkele mooie zaken realiseren samen met het bestuur:

 • De buurt-informatie-netwerken in alle wijken hebben duidelijk hun nut bewezen. De criminaliteit in Brasschaat is gedaald.
 • De sneeuwtelefoon op basis van vrijwilligers is een vaste waarde geworden voor de niet-mobiele Brasschatenaren
 • Faciliteren van de petanquebanen op pleintje Hulshout, een versterking van het buurtnetwerk. Ook het vernieuwde speeltuintje draagt hiertoe bij.
 • De European Disability Card wordt geïntegreerd in het sociaal beleid in Brasschaat. Deze Europese gehandicaptenkaart zet de deur open voor een aantal voordelen in de culturele sector en vrijetijdsbesteding.
 • Samen met de buurt, wijkverenigingen, parochie hebben we scholenproject Kaart mee kunnen sturen en vorm geven.

Op 14 oktober 2018 zijn het opnieuw gemeenteraadsverkiezingen.

Ook nu heb ik heel wat plannen voor Brasschaat. De volgende punten zullen mijn aandacht krijgen:

 1. Géén doortrekking van de tram
  We zijn tegen het doortrekken van de tram (of alternatieven zoals bustram). Dezen horen in de stad thuis en niet in een groene parkgemeente. Wel willen we inzetten op combimobiliteit (combinatie van auto-tram; fiets-bus). Een doordacht parkeerbeleid en verkeersveilige schooltrajecten en schoolomgevingen zijn ook prioritair.
 2. Een groene en levendige winkelkern
  We willen extra zuurstof geven aan onze lokale ondernemers. Zij verdienen dit. Die zuurstof mag er ook letterlijk zijn in onze winkelstraten:  wat extra groen, bloemetjes, een mooi aangelegd perkje. M.a.w. we creëren een klimaat waar het aangenaam is om te vertoeven, te winkelen, te consumeren.
 3. Kind, jeugd en gezin
  Ieder heeft zijn plaats. Brasschaat moet beschikken over voldoende kwaliteitsvolle kinderopvang, ook occasioneel, met ruime openingsuren. De opgroeiende jongere moet zijn weg vinden naar sportvereniging, jeugdwerking, … maar ook naar de nodige zorg indien nodig. Een jongeren-app (JAPP) kan hierbij helpen.
 4. Scholenproject Kaart en RUP Rustoord
  Met het scholenproject Kaart realiseren we een samenwerking met de gemeenschap, sportverenigingen en bedrijven. Er zal ook net- en schooloverschrijdend gewerkt worden. Tegelijkertijd moet er ook voor de site Rustoord een RUP opgesteld worden met de juiste invulling. Zo moet de functie van Zaal Berkenhof behouden blijven. Infrastructuur, die energiezuinig is, moet optimaal benut worden.

  Kortom: Veilig thuis in een welvarend Brasschaat!

Extra info omtrent werk/verenigingsleven

 • lid Nederlands Klassiek Verbond (Afdeling Antwerpen)
 • lid van Davidsfonds Brasschaat
 • lid Vereniging Vlaamse Academici
 • lid Vlaamse Volksbeweging
 • lid Pivolté
 • oud KVHV-lid (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond) en nog steeds beschermend lid
 • oud lid Balletstudio Josée Nicola
 • oud lid Chiro