Goele Fonteyn

Fractieleider in de gemeenteraad

Wie ben ik?

 • echtgenote van Frederik Pieters (BASF)
 • mama van Rembert (°2006), Dagmar (°2008), Fridolien (°2010)
 • studies aan Sint-Hubertuscollege Neerpelt en KULeuven (Taal- en Letterkunde Latijn en Grieks)
 • leerkracht Latijn en Grieks in het Groenendaalcollege Campus Sint-Jan Merksem
 • hobby’s: lezen, dans, musea

Waarom N-VA?

 • Van thuis uit kreeg ik een duidelijke Vlaamse reflex mee
 • N-VA is een partij die zonder compromissen de belangen van alle Vlamingen verdedigt.
 • N-VA is de partij die het dichts bij mijn persoon staat: duidelijkheid, degelijkheid, deskundigheid.
 • N-VA staat voor DENKEN.DURVEN.DOEN.: Ik analyseer eerst de problemen, neem dan een evenwichtig standpunt in, en voer dan uit. 

Mijn vroegere politieke acties?

Reeds in de vorige legislatuur zetelde ik voor N-VA in de Brasschaatse gemeenteraad. Daar heb ik meegewerkt aan het beleid (commissies openbare werken en patrimonium, mobiliteit, cultuur, bibliotheek en toerisme, onderwijs en welzijn) en ik kon enkele mooie zaken realiseren:

 • de sneeuwtelefoon op basis van vrijwilligers voor de niet-mobiele Brasschatenaren
 • kleuterschool Veldhoppertje werd terug een veilige schoolomgeving
 • het nieuwe traject van buslijn 730 werd tegengehouden
 • de petanquebaan op pleintje Hulshout versterkt het buurtnetwerk
 • meer kwalitatieve kinderopvang i.s.m. Lokaal Overleg Kinderopvang

Gemeenteraadslid voor de periode 2013-2018

Dankzij uw steun krijg ik ook in de volgende legislatuur de kans om, samen met de andere 13 verkozenen van N-VA, op het beleid te wegen. Ik zal zetelen in de commissie burgerzaken-vrije tijd-onderwijs en in de commissie maatschappelijk welzijn-gezin-wonen-senioren. Ook in de gecoro wil ik mijn steentje bijdragen.

Verder vermeld ik graag de punten die mij erg ter harte gaan en die we zeker willen realiseren in deze legislatuur

 1. Een goede buurtwerking met informatienetwerk (BIN)
  Dit wil ik realiseren door de ondersteuning van speelstraten, wijk- en straatfeesten, burenbemiddeling, buurtinformatienetwerken. Voor dit laatste nam ik al het initiatief om een BIN in  mijn eigen wijk (Kaart) op te starten. Na overleg met de wijkvereniging, de politie, coördinator integrale veiligheid werd er een infomoment gehouden voor de Kaartse bewoners. Er bleek voldoende interesse om de ‘ogen’ en ‘oren’ te spelen van de Brasschaatse politie: iedere verdachte beweging wordt direct doorgespeeld aan de juiste instanties. We hopen zo ons steentje bij te dragen tot een veilige, aangename buurt met minder diefstallen.
 2. Een uitgeruste podiumzaal
  Brasschaatse cultuurverenigingen hebben nood aan een eigen cultuurzaal. Er zit zoveel talent in Brasschaat : dit mag niet naar andere gemeentes wijken.
 3. Prioriteit aan het gezin
  Beslissingen van het gemeentebestuur moeten rekening houden met gezinnen. Gemeentelijke diensten moeten hun openingsuren nog meer afstemmen op de behoefte van drukke gezinnen. Brasschaat moet beschikken over voldoende kwalitatiefvolle kinderopvang met ruime openingsuren.
 4. Brede school
  Naast de samenwerking met de gemeenschap, sportverenigingen en bedrijven, moet er ook net- en schooloverschrijdend samengewerkt worden. Infrastructuur moet optimaal benut worden. En ze heeft een investering nodig op vlak van energiezuinigheid.
 5. Goede mobiliteit in Brasschaat zonder tram.
  Reeds in de vorige legislatuur was ik bekommerd om heel het mobiliteitsdossier (verkortingen buslijnen, aansluitingen op tram, buurtbussen). Er moet op geregelde tijdstippen evaluaties komen en, indien nodig, overleg en aanpassingen. Een doordacht parkeerbeleid en verkeersveilige schooltrajecten en schoolomgevingen zijn ook prioritair.

Extra info omtrent werk/verenigingsleven: 

 • bestuurslid N-VA Brasschaat
 • gemeenteraadslid voor N-VA
 • lid van de commissie onderwijs, burgerzaken, vrije tijd
 • lid van de commissie Maatschappelijk welzijn, gezin, wonen, senioren
 • lid van de gecoro.
 • lid van beheerscomité GIB-Gitok
 • lid van de Pedagogische Raad Groenendaalcollege
 • vakverantwoordelijke Klassieke Talen Groenendaalcollege
 • lid Nederlands Klassiek Verbond (Afdeling Antwerpen)
 • lid Vlaams-Zuid-Afrikaanse Cultuurstichting
 • lid van Davidsfonds Brasschaat
 • lid Vereniging Vlaamse Academici
 • lid Vlaamse Volksbeweging
 • beschermend lid KVHV Leuven
 • lid van dansschool Pivolté
 • oud lid Balletstudio Josée Nicola
 • oud lid Imago Tijl
 • oud lid Chiro