Erwin Callens

Gemeenteraadslid

Papa van 3 tieners en gehuwd met Ellen

Naast mijn werk als hoofdoperator bij Total in de Antwerpse haven was ik de voorbije 6 jaar OCMW-raadslid en fractievoorzitter voor N-VA.  

Als lid van het Vast Bureau zet ik mee de krijtlijnen uit van het te voeren beleid. Steun voor wie het "ECHT" nodig heeft!

Als ondervoorzitter van het Zorgbedrijf Brasschaat, dat onder impuls van N-VA opgericht werd, ijver ik er voor

dat de bewoners van Vesalius, de bezoekers van het dagverzorgingscentrum en de bewoners van Balderhof de zorg krijgen die ze verdienen

en dat we meer dan ooit allen samenwerken om hen een "WARME THUIS"  te geven en dit binnen een financieel gezonde organisatie.

Daarnaast kennen velen mij als "Organisatieverantwoordelijk van N-VA Brasschaat".  Onze evenementen zoals bijvoorbeeld het bezoek aan het Havenhuis

waar we met 120 leden naartoe zijn geweest, nieuwjaarsreceptie, apertiefgesprekken, Jan en Alleman, Klassiek in 't Park, zijn allemaal N-VA

aktiviteiten waar ik graag mijn schouders onder zet.  

Meer dan ooit ben ik er van overtuigd dat De Verandering Werkt en daarom wil ik graag de volgende legislatuur verder meebouwen aan een veilig, verantwoord en Vlaams beleid in Brasschaat. 

Hiervoor vraag ik dan ook graag uw steun op 14 oktober 2018!