Verkiezingen 2019: Volmachten, hoe zit dat?

Op 1 mei 2019, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2019
Volmacht

Wanneer kan ik per volmacht laten stemmen?

In ons land geldt nog altijd stemplicht waardoor iedere kiesgerechtigde verplicht is op 26 mei te gaan stemmen. Indien u als kiezer, omwille van een bepaalde reden, niet zelf kunt gaan stemmen, kan u in wettelijk vastgelegde gevallen uw stem bij volmacht laten uitbrengen door een ander zelf gekozen persoon. 

Er zijn zeven gevallen waarin u iemand uw volmacht kunt geven:

  • medische redenen (medisch attest van de dokter);
  • tijdelijk verblijf in het buitenland wegens andere dan beroepsreden (attest van de burgemeester of zijn gemachtigde);
  • studenten tijdens de examenperiode (attest van de onderwijsinstelling);
  • beroeps- of dienstredenen (zowel in binnen- als buitenland, te bewijzen met attest van de werkgever);
  • beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger (attest van de burgemeester of zijn gemachtigde);
  • vrijheidsberoving ten gevolge een rechterlijke maatregel (attest van de directie van de instelling);
  • geloofsovertuiging (attest van de religieuze autoriteit).

Als u op reis bent in het binnenland (een weekendje Ardennen of de Vlaamse kust), kunt u geen volmacht geven. U zult gewoon moeten stemmen in het stembureau van uw gemeente. Stemmen in de gemeente waar u op dat moment verblijft, is niet mogelijk.

 
Hoe ga ik praktisch te werk?
Stap 1

Eerst en vooral dient u ervoor te zorgen dat u beschikt over het attest dat op uw situatie van toepassing is. Concreet gaat het om een attest dat is uitgereikt door een dokter, onderwijsinstelling, werkgever, burgemeester of zijn gemachtigde, religieuze autoriteit of directie van de instelling. 

Attesten van de burgemeester kan u in de praktijk meestal bekomen bij de dienst bevolking van uw gemeente. 

Een verblijf in het buitenland dient bewezen te worden, maar de overheid is tamelijk soepel in het aanvaarden van bewijsstukken. U kan dit bewijzen door middel van een verklaring van het reisbureau, een kopie van de vliegtuigtickets, van de boeking van het hotel, van het huurcontract van de vakantiewoning, ... Indien het verblijf toch niet bewezen kan worden (vb. gebruik eigen wagen en ter plaatse ziet u wel waar u overnacht) dan volstaat een verklaring op eer waarin u uitlegt waarom u geen bewijsstukken kunt voorleggen. Deze aanvraag moet ingediend zijn bij de burgemeester ten laatste de dag voorafgaand aan de verkiezingen, dus zaterdag 25 mei 2019.

STAP 2

Om uw stem bij volmacht te laten uitbrengen, heeft u uiteraard een volmachtdrager nodig. Dit is iemand die op verkiezingsdag in uw plaats zal gaan stemmen. 

Eens u een volmachtdrager heeft gevonden, kunt u het volmachtformulier vervolledigen met uw gegevens en die van uw volmachtdrager. Let op, er is een verschillend volmachtformulier voor kiezers in Vlaanderen en Brussel. Beide personen dienen de volmacht te ondertekenen.  

U bezorgt zowel uw volmacht als het bijhorende attest aan uw volmachtdrager. Deze heeft beide documenten nodig om op 26 mei in uw plaats te kunnen stemmen.

Zorg er ook voor dat de volmachtdrager weet in welk stembureau u normaal gezien zou moeten stemmen want enkel daar kan de persoon met uw volmacht terecht. Bezorg deze persoon bij voorkeur (een kopie van) uw oproepingsbrief.

Let op: iemand kan slechts één keer per volmacht stemmen. Per volmacht dient er dus één volmachtdrager te zijn. Als u met uw gezin op reis bent, heeft u dus een volmachtdrager nodig per stemgerechtigd gezinslid.
Verder moet u er ook voor zorgen dat de persoon aan wie u uw volmacht geeft, ook kiezer is voor alle verkiezingen waarvoor u dient te stemmen! Zo is bijvoorbeeld een inwoner van het Vlaams Gewest geen kiezer voor de verkiezing van het Brussels Parlement en kan deze bijgevolg ook geen volmachtdrager zijn voor een kiezer woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

STAP 3

Eens u alle documenten (de volmacht met het bijbehorende attest) en alle informatie (het stembureau waar u zou moeten stemmen) bezorgd hebt aan uw volmachtdrager, zit uw werk er op.

Het is nu aan uw volmachtdrager om op 26 mei in uw plaats te stemmen. Deze dient volgende zaken mee te nemen naar het stembureau van de volmachtgever:

zijn identiteitskaart;
zijn eigen oproepingsbrief (deze zal worden afgestempeld);
de ingevulde en ondertekende volmacht met het bijhorende attest;
de oproepingsbrief van de volmachtgever is in principe niet verplicht. Zorg wel dat u als volmachtdrager weet in welk stembureau de volmachtgever moet gaan stemmen.

 

Voor meer info kan u terecht bij philip.cools [at] n-va.be (subject: Volmacht%20verkiezingen%202019) .

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is