Ook coronamaatregelen voor sociaal zwakkeren

Op 17 juni 2020, over deze onderwerpen: Burgerzaken
sociaal zwakkeren

Het gemeentebestuur van Brasschaat heeft een hele waslijst aan maatregelen, ondersteuningen en acties ondernomen gedurende de huidige coronacrisis. Ook specifiek voor Brasschatenaren die in een zwakkere positie stonden en komen, worden extra inspanningen geleverd. Daarvoor werd zowat 300.000 euro bijkomend budget voor maatschappelijke dienstverlening vrijgemaakt.

Na een initiële stijging bij de start van de coronacrisis is het aantal hulpvragen dat bij de gemeente binnenkomt gestabiliseerd in de afgelopen 14 dagen. Er zijn momenteel niet méér vragen dan voorheen, de aanleiding om een hulpvraag te stellen is wel vaak corona gerelateerd. 

Schepen voor maatschappelijk welzijn Karina Hans verwacht wel dat er meer ondersteuning zal nodig zijn voor werkzoekenden en sociaal kwetsbaren tegen de wintermaanden. Daarom wil ze ook een reserve opbouwen om de noodvragen dan te kunnen ondersteunen. 

Actiepuntenplan

Wat bij de aanvang van de coronacrisis startte als een plan met verschillende actiepunten, is ondertussen uitgegroeid tot een 21-puntenplan. Telkens met een sociale insteek en een eigen gebudgetteerd bedrag. Zo zijn er middelen vrijgemaakt voor onder andere:

 • Extra ondersteuning van vrijwilligers
 • Organiseren van groepsgesprekken (psychologische ondersteuning)
 • Vervroegde en in een latere fase een extra uitbetaling mantelzorgpremie
 • Kinderopvang (ook voor werkzoekenden)
 • Aankoop laptops voor kwetsbare kinderen
 • Belrondes naar potentieel eenzamen
 • Ondersteuning voor vaste kosten (bvb huur en energie)
 • Maaltijdbonnen

Een belangrijke groep Brasschatenaren die hulpvragen stellen, zijn vaak mensen die digitaal of telefonisch niet meteen meekunnen. Daarbij wordt in eerste instantie ingezet op een persoonlijk gesprek, dat aanvankelijk telefonisch verliep omwille van de coronamaatregelen. Ook mensen met een beperkte kennis van het Nederlands, raken niet door de telefooncentrales van andere diensten zoals vakbonden of mutualiteiten en kunnen hun aanvragen niet online regelen.

 

Vooral financiële vragen

De meeste hulpvragen die er zijn, hebben een financiële kant voor de betrokkenen:

 • Vraag om een voorschot op een uitkering, maar ook leefloon, bijpassing tot aan het leefloon bij een nu beperkter inkomen (tijdelijke werkloosheid)
 • Ongerustheid bij mensen of hun dossier tijdelijke werkloosheid of werkloosheid wel ‘tijdig’ in orde komt. 
 • ‘Nieuwe’ werklozen (ontslagen of zonder vast contract), waar nog moet nagekeken worden of ze recht hebben op een uitkering en hoe veel en vooral wanneer?
 • Mensen zonder financiële reserve - meestal mensen die net rondkomen - dus het sowieso al krap hebben, veel leningen hebben af te lossen, en daardoor nu mogelijk in de problemen komen omdat er gewoon geen inkomsten zijn.
 • Mensen die werkten met interimcontracten die zijn stopgezet en die (nog) geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering
 • Huursubsidies
 • Zoektocht naar werk /woonst lag quasi stil. Voor werk is gebrek aan eigen mobiliteit een probleem, voor wonen zijn er weinig bezichtigingen van woningen mogelijk.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is