Meer financiële steun voor onze jeugdverenigingen

Op 30 maart 2021, over deze onderwerpen: Jeugd

Met een tweede schijf van 28.800 euro coronasteun wil het Brasschaatse gemeentebestuur de continuïteit en de organisatie van de zomerkampen van hun jeugdverenigingen garanderen.

Jeugdverenigingen hebben ook in onze gemeente het laatste jaar hun kasacties (o.a. fuiven, eetavonden, …) zien minderen en acties die ze alsnog kunnen organiseren, brengen helaas minder op. Door de strenge coronamaatregelen zijn er ook extra kosten zoals het dubbel aankopen van materiaal voor de verschillende bubbels of extra hygiënemateriaal (handgels, mondmaskers, …). Ook vaste kosten zoals verzekeringen en nutsvoorzieningsonkosten zijn blijven doorlopen.  

“Met deze middelen gaan we zeker niet alle kosten en verlies aan inkomsten dekken, maar deze steun is vooral een waardering voor de inzet van zovele medewerkers en vrijwilligers in onze Brasschaatse jeugdverenigingen. Het afgelopen jaar bewezen deze verenigingen meer dan ooit dat zij een onmisbare steunpilaar zijn voor de vele jongeren in onze gemeente. Continuïteit en een zorgeloos zomerkamp zijn dan ook een verdiend geschenk”, stelt schepen van Jeugd, Adinda Van Gerven

Dit tweede deel is een aanvulling op de 23 800 euro eerdere coronasteun die de jeugdverenigingen in mei 2020 reeds mochten ontvangen. Ook deze keer werd er in samenspraak met de jeugdraad en de jeugdverenigingen een plan van aanpak voor de verdeling van de middelen opgesteld. Concreet bestaat de steun van 28.800 euro uit 3 onderdelen.

  • een aanvullende werkingstoelage van 7 500 euro
  • een lokalensubsidie van 7 500 euro  
  • een reserve van 13.800 euro noodsteun voor jeugdverenigingen in dringende financiële nood. Met deze laatste wilt het bestuur een vangnet bieden om het voortbestaan van de jeugdverenigingen te garanderen.

Naast deze 28.800 euro jeugdsteun voorziet het gemeentebestuur ook 30.000 euro voor de aankoop van uitleenmateriaal (audiovisueel materiaal, vouwtentjes, feestmateriaal, verlichting) voor alle jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Eerder dit jaar werd ook aan cultuur (74.400 euro) en aan sport (136.800 euro) een extra enveloppe Vlaamse coronasteun toegekend. Concrete invulling van deze sportsteun wordt later bepaald.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is