Kruispunt vanaf 1 september veiliger

Op 29 augustus 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit
kruispunt Donksesteenweg-Baillet-Latourlei

Het kruispunt Donksesteenweg-Baillet-Latourlei, even voorbij de lagere school Sint-Ludgardis, is nog in volle heraanleg. Tegen 1 september zal alles klaar zijn om de kinderen veilig naar school te laten gaan.

Het bewuste kruispunt zorgde vroeger vaak voor verwarring. “De verkeerslichten stonden eigenlijk niet juist, dus hebben we ze verplaatst. Tegelijk kunnen we het kruispunt vergroenen”, zegt schepen van Mobiliteit Luc Sevenhans (N-VA). “We hebben er lang op moeten wachten. Deze werken konden we niet in eigen beheer uitvoeren. Er is wel nauw overleg geweest met de verkeerspolitie. Door de verkeerslichten te verplaatsen, kunnen fietsers nu gewoon hun weg vervolgen. Dat kon vroeger ook wel, maar volgens de regel mocht het niet. We hebben ook in de Baillet-Latourlei het trottoir van het fietspad gescheiden. Vroeger kwamen de kinderen die de school verlieten meteen op het fietspad terecht en dat gaf onveilige situaties.”

De gemeente werkt ook aan de veiligheid in andere schoolomgevingen. “Zo gaan we in Maria-ter-Heide aan de Brechtsebaan een perceel kopen, zodat we daar een veilige schooluitgang voor de lagere school GIBO Heide kunnen realiseren”, zegt Sevenhans.

Ook aan de lagere school GIBO Mariaburg zal er een en ander veranderen. “Van die straat maken we een fietsstraat, waarin fietsers dus voorrang hebben op het autoverkeer”, zegt Sevenhans. “Ik ben blij met deze maatregelen. Vooral het kruispunt Donkseseteenweg-Baillet-Latourlei moest dringend worden aangepakt. De naastgelegen lagere school Sint-Ludgardis is een grote school waar het tijdens de begin- en einduren heel druk is.”

Copyright © 2017 Concentra - Gazet van Antwerpen - Jan Brys

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is