Jan Jambon mikt op nieuwe politiezone van zeven gemeenten

Op 31 januari 2019

Brasschaats burgemeester Jan Jambon (N-VA) liet zich tijdens de jongste gemeenteraadszitting ontvallen dat hij zal streven naar een fusie tussen verschillende politiezones. De gesprekken met meerdere buurgemeenten staan op stapel.

Toen Jambon nog minister van Binnenlandse Zaken was, gaf hij de opdracht aan Brice De Ruyver van de Universiteit Gent om hierover een studie uit te voeren. “Door het overlijden van De Ruyver heeft dit enige vertraging opgelopen, maar zijn collega's zijn nu klaar. Idealiter kan de provincie Antwerpen in zes tot acht politiezones worden ingedeeld. Voor Brasschaat kijken wij dan in eerste instantie naar Schoten. Kapellen en Stabroek zijn nu al één politiezone. We kunnen dan nog verder kijken naar Essen, Kalmthout en Wuustwezel. In de toekomst zie ik onze gemeente dus deel uitmaken van een politiezone met deze zeven gemeenten”, zegt Jambon.

Geen volledige centralisatie

“Dat betekent natuurlijk niet dat alles wordt gecentraliseerd, integendeel. Het is wel de bedoeling om tot één leiding te komen en om de financiële slagkracht van de politiekorpsen te vergroten”, zo voegt Jambon er nog aan toe.

Op 1 juli gaan de Brasschaatse en de Schotense korpschef met pensioen. Zij zullen beiden worden vervangen, de fusie van politiezones staat hier nog volledig los van.

De Brasschaatse oppositiepartij Vlaams Belang ziet zo'n fusie liever niet gebeuren. “Wij vinden het eigenaardig dat alle partijen van zowel de oude als de nieuwe meerderheid hierover hebben gezwegen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Een fusie is geen garantie voor meer veiligheid, het zal eerder ten koste gaan van de dienstverlening, de bereikbaarheid, de herkenbaarheid en zelfs de aanrijtijden. Wij willen dat de mening van de Brasschatenaar hierover wordt gevraagd, via een volksraadpleging of referendum, zeg maar”, aldus fractieleider van Vlaams Belang Dimitri Hoegaerts.

Dienstverlening

Burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) van Essen staat open voor gesprekken, maar wil dat de dienstverlening in de Zone Grens gegarandeerd blijft. “Wij werken nu prima samen met Kalmthout en Wuustwezel. We weten dat een schaalvergroting eraan komt, wij hebben in het verleden al eens gesprekken gevoerd met Malle, Zoersel, Schilde en Brecht. Maar het financieel evenwicht vinden, dat was toen onmogelijk. Wij gaan die komende gesprekken graag aan, maar de dienstverlening is primordiaal. Zo hebben wij drie patrouillewagens op de baan en dat moet zo kunnen blijven”, aldus Van Tichelt.

Volgens de Schotense burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) is een fusie met het korps van Brasschaat momenteel niet aan de orde en komt dat als dusdanig ook niet in het bestuursprogramma terecht van zijn N-VA-Open VLD-coalitie.

“Pas op: we werken al jaren intens samen met Brasschaat en dat loopt uitstekend. We gaan op dat elan door. Maar om een echt slagkrachtige moderne politiedienstverlening te verzekeren in de toekomst, zal een eenwording van de korpsen van Brasschaat en Schoten alleen niet volstaan. De schaalgrootte om efficiënt te werken zal zelfs dan nog te klein zijn. Er is een echte regionale samenwerking nodig. Dat blijkt trouwens uit een studie die mijn goede collega Jan Jambon vorig jaar zelf nog besteld heeft als minister”, aldus De Veuster.

Aangrenzende politiezones

Het lijkt logisch dat Schoten en Brasschaat dan eerst kijken naar aangrenzende politiezones zoals Voorkempen, met Brecht, Schilde, Malle en Zoersel, en Noord (Kapellen en Stabroek). Daarover wil De Veuster zich niet uitspreken. “We moeten dat nog rustig bekijken. Eén zaak staat vast: een opslorping van ons korps door dat van Antwerpen zal niet gebeuren”, verzekert De Veuster.

Copyright © 2019 Mediahuis - Het Nieuwsblad - Jan Brys

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is