Brasschaat voert energie- en klimaatactieplan uit

Op 26 januari 2021, over deze onderwerpen: Groen & Natuur

Met het Burgemeestersconvenant 2030 zette de Europese Commissie in 2008 lokale besturen aan om concrete doelstellingen rond energie en klimaat te behalen of zelfs te overtreffen. Brasschaat ondertekende dit convenant. Er werd een energie- en klimaatactieplan - ook gekend onder de naam SECAP – opgesteld. Dat plan voert de gemeente stapsgewijs uit.

 

De doelstellingen in het kort

Brasschaat wil tegen 2030 haar CO2-uitstoot met 40% verminderen tegenover referentiejaar 2012. Daarnaast denkt het bestuur maatregelen uit om de gemeente te beschermen tegen toenemende klimaatrisico’s zoals hittegolven, overstromingen, watertekorten ... Tot slot wil de gemeente al haar inwoners laagdrempelige toegang geven tot betaalbare, duurzame en veilige energie.

Het Brasschaatse SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) legt een aantal speerpunten vast: voorbeeldfunctie opnemen als klimaatneutrale organisatie, klimaatneutrale en -bestendige wijken creëren, klimaatvriendelijke mobiliteit faciliteren, werken aan lokaal hernieuwbare stroom, duurzaam ondernemen ondersteunen, consumptie lokaal en circulair maken en tenslotte het goed beheren van natuur- en ecosystemen en de bijhorende waterhuishouding.

 

Goele Fonteyn, schepen van duurzaamheid:

“Met het energie- en klimaatactieplan maken we Brasschaat klaar voor een duurzame, klimaatbestendige en groene toekomst!”

 

Wat kan de Brasschatenaar verwachten in 2021?

Dak- en muurisolatie, LED-verlichting, ventilatiesystemen, zonnewering … De gemeente investeert in de energetische renovatie van haar gebouwen om zo alvast de eigen CO2-uitstoot drastisch te verlagen. Staan in 2021 op de planning: de Hemelhoeve, de bibliotheek en de schoolgebouwen van Gibo Heide, Gibo Driehoek en GIB.

Buiten de eigen inspanningen spoort de gemeente de inwoners aan zelf energetische renovaties door te voeren via het energieKloket en gratis duurzaam bouwadvies.

Voor een betere watertoevoer naar de kasteelvijver, investeert het gemeentebestuur in het in ere herstellen van de hofgracht langsheen de Miksebaan. Ook die andere prachtige vijver in Park De Mik wordt aangepakt voor een betere toevoer en het vasthouden van water: slib wordt geruimd en vijverkanten hersteld.

Het gemeentebestuur neemt de campagne Duurzaam waterverbruik opnieuw op. Die spoort inwoners aan regenwater beter in te zetten en kraantjeswater te drinken als alternatief voor flessenwater.

Door meer recycleerbare plastic verpakkingen in de blauwe PMD-zak toe te laten, verkleint Brasschaat het aandeel huisvuil. De gemeente bereidt de overgang voor naar Diftar, een ophaalsysteem dat inwoners aanzet minder afval aan te kopen en beter te sorteren. Afvalstromen worden geanalyseerd met het oog op het verder verlagen van de huisvuilcijfers.

Er komen in 2021 nog meer initiatieven en thema’s aan bod. Het is duidelijk dat gemeente en inwoners samen belangrijke steentjes zullen bijdragen om van het Europese energie- en klimaatplan een succes te maken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is