Brasschaat steunt verenigingsleven in coronatijden

Op 9 juni 2020, over deze onderwerpen: Cultuur, Jeugd, Sport
Jeugd

Het gemeentebestuur trekt 150 000 euro uit om onze cultuur-, sport- en jeugdverenigingen te steunen. Op die manier willen we ook de verenigingen bijstaan in deze moeilijke coronatijden.

Omdat het gemeentebestuur beseft dat de coronacrisis een impact heeft op de hele gemeente heeft ze in de afgelopen weken verschillende denktanken opgericht, overlegmomenten zeg maar met de verschillende sectoren binnen Brasschaat. Zo ook voor ons verenigingsleven.

Het gemeentebestuur heeft in overleg met de vrijetijdsdiensten, cultuurraad, sportraad, jeugdraad en andere deelraden beslist om financiële steun te verlenen aan niet minder dan 158 verenigingen. Op die manier kunnen we meer dan 23 000 leden bereiken.

“Met deze maatregelen gaan we zeker niet alle kosten en verlies aan inkomsten dekken, maar deze steun is in eerste plaats een blijk van appreciatie voor de belangeloze inzet van zovele vrijwilligers in onze jeugd- en sportverenigingen. In deze abnormale tijden bewijzen deze verenigingen meer dan ooit dat zij een onmisbare steunpilaar zijn voor het sociale weefsel in onze gemeente”, stelt schepen van Sport en Jeugd, Adinda Van Gerven.

Verschillende maatregelen werden genomen, hierbij een overzicht.

  • Cultuur: Zij krijgen een verdubbeling van hun werkingssubsidies toegekend en kunnen bepaalde niet-recupereerbare onkosten (vb: drukwerk voor geannuleerde voorstellingen) terugbetaald krijgen.
  • Jeugd: Ook zij krijgen een verhoging van 75% van hun werkingssubsidies. Er zijn 2 verenigingen die geen werkingssubsidies hebben aangevraagd, zij krijgen die verhoging niet maar ontvangen wel een dubbele basistoelage. Jeugdverenigingen die bouw- en verbouwingswerken willen uitvoeren, krijgen 2 maanden langer de tijd om hiervoor een subsidie aan te vragen. Zo komen we tegemoet aan de vraag van jeugdverenigingen die hun (ver)bouwplannen opgeschoven zien worden door de coronacrisis.
  • Sport: clubs met overdekte sportinfrastructuur krijgen hun concessievergoeding kwijtgescholden tot einde december 2020 en voor het jaarlijks onderhoud van hun velden wordt hun subsidie verdubbeld. De openluchtsportclubs krijgen een verdubbeling van hun werkingssubsidies en jeugdsubsidies.
  • Gros: Zij ontvangen een verhoging van hun toelage met 20%.

“Omdat het gemeentebestuur ook creativiteit wil blijven aanmoedigen en ondersteunen in tijden van crisis, steunen we op deze manier ook onze cultuurverenigingen.”, zegt schepen van Cultuur, Carla Pantens.

Verder zal de gemeente mee ondersteuning bieden bij de promotie van activiteiten en ledenwerving. Zo komt er in het najaar regelmatig een activiteitenkalender in de Brasschaatse Film.

 

meer info

sportdienst | T 03 650 02 30 | sport [at] brasschaat.be

jeugddienst | T 03 650 02 10 | jeugd [at] brasschaat.be

cultuurdienst | T 03 650 02 40 | cultuurcentrum [at] brasschaat.be

schepen Jeugd en Sport | Adinda Van Gerven | gsm 0474 470 459

schepen Cultuur | Carla Pantens | gsm 0495 533 559   

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is