Brasschaat geeft € 270.000 steun aan de vrije tijd

Op 26 januari 2021, over deze onderwerpen: Jeugd, Sport

Het gemeentebestuur van Brasschaat kent €270 000 van het Vlaamse coronasteunfonds toe aan lokale vrijetijdsverenigingen. Die financiële steun moet een langzame heropstart van activiteiten in 2021 mogelijk maken. Een bedrag van €30 000 gaat naar de aankoop van gemeenschappelijk materiaal. Het resterende bedrag wordt verdeeld onder de verschillende verenigingen.

 

Heropstarten na 2020

Het college van burgemeester en schepenen keurde op maandag 25 januari een voorstel goed dat cultuur-, jeugd- en sportverenigingen wil helpen bij de heropstart van hun activiteiten. Het gaat over alle non-professionele verenigingen die zijn aangesloten bij de Sport- Jeugd- of Cultuurraad. In totaal zo’n 157 verenigingen en 22 793 leden. Door de coronapandemie werden hun activiteiten in 2020 voor lange tijd stopgezet. Daardoor daalden hun inkomsten aanzienlijk. Om dat verlies op te vangen werd €270 000 van het Vlaamse coronasteunfonds uitgetrokken.

“Met deze maatregelen hopen we een moeilijke periode af te sluiten voor onze jeugd- en sportverenigingen. Hun inzet en activiteiten zijn dan ook van onschatbare waarde voor onze gemeente. Hoewel we onmogelijk alle verlies kunnen goedmaken, willen we met deze steun vooral een boodschap van hoop en dank geven.”, zegt schepen van Sport en Jeugd, Adinda Van Gerven.

Van de impulssubsidie gaat €30 000 naar de aankoop van gezamenlijk materiaal. Dat materiaal kan binnenkort bij de gemeente worden ontleend. Het betreft onder andere audiovisueel materiaal, vouwtentjes en verlichting. De overige €240 000 werd evenredig verdeeld op basis van het ledenaantal van de verschillende verenigingen. Voor sportverenigingen bedraagt het aandeel 58%, omdat zij met 91 clubs het best vertegenwoordigd zijn.

Per vrijetijdstak wordt de financiële steun verdeeld op basis van concrete noden. Voor sportverenigingen werden concessievergoedingen kwijtgescholden en bestaande subsidies verhoogd. Voor jeugdverenigingen werden vaste bedragen bepaald per vereniging, onder meer op basis van de werkingssubsidies. Cultuurverenigingen krijgen noodsteun, impulssubsidies en/of een verhoging van toelagen. Ook Brasschaatse culturele organisaties zonder structurele subsidie uit Vlaanderen en Brasschaatse inwoners die actief zijn in de artistieke cultuursector kunnen financiële steun aanvragen. Ten slotte houdt de gemeente nog een reserve over voor onvoorziene financiële gevolgen van de coronapandemie.

“Het gemeentebestuur kiest ervoor om deze impulsen te geven om het sociale leven via cultuur terug op te starten, en dit is prioriteit na de corona pauze … ”, stelt schepen van Cultuur, Carla Pantens.”

Meer info

sportdienst | T 03 650 02 30 | sport [at] brasschaat.be ">sport [at] brasschaat.be  

jeugddienst | T 03 650 02 10 | jeugd [at] brasschaat.be ">jeugd [at] brasschaat.be  

cultuurdienst | T 03 650 02 40 | cultuurcentrum [at] brasschaat.be  

schepen Jeugd en Sport | Adinda Van Gerven | gsm 0474 470 459

schepen Cultuur | Carla Pantens | gsm 0495 533 559

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is