Brasschaat blijft stevig investeren in haar patrimonium

Op 7 april 2021

De gemeente Brasschaat blijft ondanks de zware budgettaire implicaties van Covid-19 stevig investeren in haar eigen patrimonium. Zo heeft de dienst patrimoniumprojecten  de laatste maanden heel wat zaken mooi kunnen afhandelen.

Het AA-lokaal in het park kreeg heel onlangs nieuwe ramen en een nieuwe deur. De vloer, keuken, toilet en plafond worden ook nog onder handen genomen (in totaal 50.000 euro).

In het recyclagepark werden de gevelpanelen van het hoofdgebouw vervangen door nieuwe (375.000 euro). De oude waren immers losgekomen en betekenden een reëel  gevaar voor de bezoekers van het recyclagepark.

Ook de buitentrap aan de bibliotheek werd hersteld (31.000 euro). In de bibliotheek zelf realiseerde men de ledverlichting die een besparing van 30% zal opleveren. Hiermee is de eerste stap gezet om oververhitting tegen te gaan. Afzuiging en ventilatie zijn de volgende stappen. (45.000 euro). We plannen hier ook nog een stookplaatsrenovatie waarvan de uitvoering in 2022 zal plaats vinden. Hiermee werken we duidelijke aan onze doelstellingen van ons Brasschaats klimaat-en energieactieplan.

Aan de Hemelhoeve is enkele weken gelden de werf gestart voor  dakwerken en isolatie, een grote kost van 600.000 euro. Gelukkig ontvangen we hiervoor subsidies voor energetische ingrepen. Later volgt nog het buitenschrijnwerk. We maken theater Hemelhoeve uiteraard ook toegankelijk door de plaatsing van een huislift (75.000 euro).

Tot slot vervingen we nog een CV-ketel in het Dienstgebouw van Aralea aan de Rozentuin; En ook de stookplaatsen in het GIB (130.000) en GIBO Mariaburg (157.000 euro) kwamen aan bod. Ook hiermee zullen we een grote besparing realiseren.

Een impressie van een aantal projecten die momenteel uitgevoerd zijn of in werf zitten: AA-lokaal, recyclagepark, buitentrap bibliotheek en Hemelhoeve.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is