N-VA Brasschaat kiest nieuw bestuur

Op 16 maart 2011

N-VA Brasschaat heeft een nieuw bestuur gekozen.  Daarbij werd Sven Van Dongen unaniem verkozen tot voorzitter.  Ook Francis Kuypers kon rekenen op unanimiteit bij zijn verkiezing tot ondervoorzitter.  De bestuursploeg telt nu vier leden meer, de weerklank van het groeiend ledenaantal.  De overige bestuursleden zijn Philip Cools (secretaris), Patrick Van Craeynest (penningmeester), Erik Van Cleemput (ledenverantwoordelijke), Erik Servaes (Webstek), Erwin Callens en Jef Joukes (organisatie) en Walter Maes (partijraadslid en vertegenwoordiger in het arrondissementeel bestuur).  N-VA heeft in Brasschaat vijf mandatarissen: schepen Jan Jambon, gemeenteraadsleden Luc Sevenhans, Goele Fonteyn en Kristel Geubels en OCMW-raadslid Adinda van Gerven.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is