Begroting Brasschaat in orde dankzij besparingen

Op 28 december 2011

Die vond hij onder andere in een besparing op het gemeentepersoneel, evenwel zonder naakte ontslagen, en in de verhoging van enkele retributiereglementen, waaronder het lidgeld voor de bibliotheek (7 in plaats van 5 euro) en de prijs van de vuilniszakken (2 in plaats van 1,5euro voor 60 liter).

In 2012 staan er voor 5miljoen euro investeringen gepland. 1,8 miljoen euro gaat naar wegen- en rioleringswerken, waterlopen en straatmeubilair, en 1,5 miljoen naar onderhoud, aanpassing en renovatie van gemeentegebouwen.

Het gemeentebestuur schat dat het reservefonds eind 2012 8,7 miljoen euro zal bedragen. Aan het begin van deze legislatuur was dit 6miljoen euro. Oppositiepartij Brasschaat 2012 vraagt zich af of de gemeente niet beter dat reservefonds had aangesproken. 'Kleine besparingen op adviesraden, jeugd- en cultuursubsidies, en de prijs van de bib lijken eerder een politieke dan een beheersmatige betekenis te hebben', stelt Brasschaat 2012-voorzitter Herman Lauwers.

Het Vlaams Belang merkt op dat er weliswaar geen verhoging is van de personenbelasting, maar wel een verschuiving naar indirecte belastingen. Het VB vindt het goed dat allerlei vergoedingen voor de schepenen geschrapt worden.

20111228 HNB

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is