876.079,80 euro voor ondersteuning lokaal woonbeleid

Op 17 december 2019
Samenwerking wonen

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen, maakt 876.079,80 euro vrij om het lokaal woonbeleid in Wuustwezel, Essen Brasschaat en Brecht (WEBB) te ondersteunen en hen te stimuleren om intergemeentelijk samen te werken. “De lokale besturen zijn de motor van ons Vlaams woonbeleid”, zegt Vlaams minister Diependaele. “Met deze subsidie willen we de gemeenten een financieel duwtje in de rug geven om het woonbeleid vorm te geven.”

Iedereen moet goed kunnen wonen in Vlaanderen. Daarom verdienen alle segmenten van de woningmarkt de nodige aandacht en ondersteuning. De demografische evolutie met een bevolkingstoename en gezinsverdunning stelt de woningmarkt voor grote uitdagingen.

“Om deze uitdagingen aan te gaan, rekenen we op de lokale besturen”, zegt minister Diependaele. “Met deze subsidie ondersteunen we hen daarbij. Ik ben dan ook zeer tevreden dat Brasschaat, Essen, Wuustwezel en Brecht de handen in elkaar slaan om deze regierol op te nemen.”

Het is de bedoeling dat de lokale besturen de drie Vlaamse beleidsprioriteiten omzetten in hun lokaal woonbeleid. Matthias Diependaele: “Vlaanderen schuift drie prioriteiten naar voren: ten eerste willen we dat de gemeenten zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod, verder moet er ook werk gemaakt worden van de kwaliteit van het woningpatrimonium, en ten slotte vragen we de gemeenten om hun inwoners goed te informeren, te adviseren en te begeleiden.”

“De ondersteuning die we van Vlaanderen krijgen is een echte opsteker, de samenwerking met de andere gemeenten in het IVLW WEBB zal hierdoor geïntensifieerd worden, waardoor de drie prioriteiten van Vlaanderen kunnen uitgevoerd worden” zeggen Myriam Van Honste (Open VLD), de bevoegde schepen voor Wonen en Philip Cools (N-VA), waarnemend burgemeester.

Meer info

David Vandekerkhove, adjunct-woordvoerder minister Diependaele

david.vandekerkhove [at] vlaanderen.be | 0494 34 64 73

 

Marie Dirkx, huisvestingsambtenaar gemeente Brasschaat
marie.dirkx [at] brasschaat.be |03 650 02 78

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is