'In de Warande' MANIFEST voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa : debat

Op 7 december 2010

Het minste wat men kan zeggen is dat de denkgroep “In de Warande” onder leiding van ex-KBC topman Remi Vermeiren met hun “Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen” het politieke debat over Vlaamse onafhankelijkheid op gang hebben gekregen.

Vanuit N-VA – Brasschaat vonden we dat dit debat ook in Brasschaat moet gevoerd worden. De ruim 200 aanwezigen in de Ruiterhal op 23 maart ll. bewijzen dat we met die mening niet alleen staan. De aanwezigen kregen in feite een dubbeldebat voorgeschoteld: voor de pause kruisten Remi Vermeiren zelf en Ludo Dierickx (ex-Agalev senator en verantwoordelijke van het belgicistische B-plus de degens. Na de pause lieten we het word aan de politici. Bart De Wever, national voorzitter van N-VA en Fons Borginon, kamerfractieleider voor de VLD gaven hun visie over het manifest.

Remi Vermeiren kreeg als eerste het woord om een uitgebreide toelichting te geven bij de inhoud van het manifest. Zijn betoog kwam erop neer dat Vlaamse onafhankelijkheid een noddzakelijke voorwaarde is om de welvaart en het welzijn van de volgende generaties te vrijwaren. De huidige Belgische staatsstructuur is hiervoor te complex en daardoor niet efficient. De problemen in Vlaanderen en Wallonië zijn dermate verschillend dat beide landen eigen oplossingen moeten kunnen uitwerken. De transfers van Noord naar Zuid tasten in Vlaanderen de welvaart aan zonder dat Wallonië hiervan beter wordt. Al deze vaststellingen doen de voormalige topman van KBC besluiten dat beide landen veel beter hun lot in eigen handen kunnen nemen.
Deze stelling kon door Ludo Dierickx natuurlijk niet onbeantwoord blijven. Deze topman van de Belgicistische organisatie B-Plus zag in België het mini-experiment voor de samenleving van meerdere volkeren binnen grotere gehelen. Hij wees ook op de unieke positie van Brussel die door een splitsing van België reigt verloren te gaan. In zijn repliek gaf Vermeiren toe dat Brussel een moeilijk vraagstuk blijft in het splitsingsverhaal, al waarschuwde hij ervoor om de toekomst van 6 miljoen Vlamingen afhankelijk te maken van de positie van Brussel.
Daarna was het word aan de zaal. Hierbij viel vooral op op hoeveel steun de  stellingen van de Warandegroep konden rekenen.

Na de pause kwamen de politici aan het woord. Met veel verve schaarde Bart De Wever zich achter de stellingen van de denkgroep. Zowel in de analyse als in de conclusies kon de N-VA voorzitter volgen. Wel wees hij op de moeilijkheden waarmee de politieke wereld te kampen heeft om deze stellingen te verwezenlijken. Niet alleen de Vlaamse partijen moeten hierbij aan hetzelfe zeel trekken, maar ook een meerderheid van de Waalse kamerleden moet bereid gevonden worden om in dit denkschema te treden. Dat dit niet evident zal zijn bewezen de tussenkomsten van zijn opponent. Fons Borginon ontpopte zich als super-real-politieker met een uiterst minimale ambitie. Wie niets vraagt hoeft ook niet ontgoocheld te zijn wanneer hij niets krijgt, luidde zijn devies. De Wever trok fel van leer tegen dit VLD-fatalisme en hoopte bij eventuele onderhandelingen met de Walen een daadkrachtigere VLD aan zijn zijde te vinden. De vraagstellers uit het publiek waren ook niet mals voor de slappe houding van de VLD’er.
Rond 23 u. werd een punt gezet achter deze uiterst boeiende debatavond en ontsponnen zich nog heel wat politieke analyses bij een fris glas gerstenat. Het volgende politieke werkjaar belooft spannend te worden …

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is