"We werken aan een betere doorstroming binnen en buiten de gemeente."

Op 27 december 2014, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Door de ligging van Brasschaat vervult het openbaar vervoer er een belanrijke rol voor penderlaarverplaatsingen richting Antwerpen-centrum. Ook veel jongeren nemen dagelijks de bus en de tram om naar school te gaan, zowel van Brasschaat naar Antwerpen als in de omgekeerde richting. Maar de nabijheid van een grote stad zorgt ook voor doorstromingsproblemen, vooral op de gewestwegen. Schepen van Mobiliteit Luc Sevenhans: "Samen met het Vlaamse Gewest en De Lijn proberen we een vlotte doorstroming te bereiken, zowel voor het autoverkeer als voor de bussen van De Lijn. We experimenteren daarvoor ondermeer met een betere verkeerslichtenregeling en de optimalisering van de bestaande busbaan. Omdat de doorstromingsproblemen niet aan de gemeentegrenzen stoppen, hebben wij ook het initiatief genomen om een bovengemeentelijke doorstromingsstudie aan te vragen bij de Vlaamse overheid. We hebben zelf ook al overlegd met Schoten en Antwerpen om de problemen rond de doorstroming tussen Brasschaat en de Antwerpse rand aan te pakken. Het heeft immers weinig zin om enkel om enkel op ons grondgebied voor oplossingen te zorgen, als de bus iets verderop opgehouden wordt."

schuilhuisjes

De meeste haltes en Brasschaat hebben hebben een publicitair schuilhuisje met overdekte fietsenstalling. Schepen Sevenhans: "Op de Bredabaan staat sinds kort aan bijna elke halte een schuilhuisje met fietsenstalling. De schuilhuisjes zijn zeer goed van kwaliteit en aantrekkelijk gepresenteerd. Ze worden door de publicitaire firma onderhouden. In combinatie met een frequente bediening aan de haltes, hebben ze een groot succes. We hebben de capaciteit van de verschillende fietsenstallingen ondertussen zelfs al moeten uitbreiden. Er zijn veel pendelaars uit de achterliggende woonwijken die tot aan de Bredabaan fietsen een daar overstappen op de bus naar Antwerpen."

omleidingen

"Als er omleidingen gepland zijn, lichten we steeds persoonlijk De Lijn in", aldus schepen Sevenhans. "Zo voorkomen we dat de reizigers voor voldongen feiten worden gesteld en geven we De Lijn voldoende tijd om een goede alternatieve reisroute uit te werken, en eventueel tijdelijke haltes te installeren. Dat gebeurt meestal met nauw overleg met onze gemeentelijke diensten."

buurtbus

De Lijn zet voornamelijk in op drukke assen. Maar Brasschaat wenste - net als veel andere gemeenten - ook binnen de grenzen meer busverbindingen. Zo onstond de buurtbus, een uniek project in Vlaanderen. De buurtbus verbindt verschillende wijken die niet door de gewone lijnen van De Lijn bediend worden. De buurtbus is gratis voor de inwoners en rijdt erg frekwent. De Lijn levert de bus, de gemeente zorgt voor een chauffeur en betaalt voor het gebruik van het voertuig. "Gemiddeld zitten er 15 personen per rit op' vertelt schepen Sevenhans. Wij willen dit project vanuit de gemeente blijven steunen en er ook meer op inzetten."

Brasschaat: 37502 inwoners - 3849 hectare oppervlakte - 137 haltes - 47 schuilhuisjes 2394 Buzzy Pazzen - 1993 Omipassen (incl. Omipas 60+)

Luc Sevenhans en Buurtbussen

Luc Sevenhans, schepen van Mobiliteit: "Wij willen de buurtbus blijven steunen."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is