Luc Sevenhans

Schepen voor Mobiliteit, Communicatie en Militaire Aangelegenheden

Luc Sevenhans stamt uit een oude Brasschaatse familie: sinds 1817 woont de familie Sevenhans in Brasschaat. Hij is gehuwd met Lena Delarue en heeft twee kinderen: Katrien (°1992) en Dieter (°1993). Luc volgde het kleuterklasje in de Sint Agnesschool en zijn lager onderwijs volgde hij aan de gemeentelijke jongensschool, beiden op de wijk Kaart. Zijn middelbare studies volgde hij eerst aan het Sint- Michielscollege en later aan het Koninklijk Atheneum van Brasschaat.

Zijn beroepsloopbaan begon op 18 jarige leeftijd bij De Post, maar op zijn 20ste verkoos hij de haven van Antwerpen waar hij bleef, tot hij in 1997 Volksvertegenwoordiger werd.

Politiek zit in de familie, want sinds 1901 tot nu zaten reeds drie generaties in de Brasschaatse gemeenteraad. Luc Sevenhans eigen politieke carrière begon op 21-jarige leeftijd bij de Volksunie, Momenteel maakt Luc reeds 26 jaar deel uit van de Brasschaatse gemeenteraad.

In 1997 kwam hij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Sinds zijn aantreden specialiseerde hij zich vanuit zijn beroepservaring in havengebonden dossiers. Binnen de commissie Infrastructuur was hij vooral bezig met al wat van economisch belang was voor de haven van Antwerpen. Hij heeft in het Parlement ook steeds de belangen van zijn oud-collega’s havenarbeiders verdedigd. Maar hij kreeg toch vooral nationale bekendheid door zijn werk in de Kamercommissie Landsverdediging en zijn meningsverschillen met voormalig defensieminister Flahaut. Als gedreven lid van de commissie Defensie trok hij daardoor al snel de aandacht van de militairen van alle rangen, de militaire vakpers en de Defensie- industrie.

In 2009 zette Luc de stap naar N-VA en werd op vraag van Jan Jambon in december 2009 N-VA-fractievoorzitter in de Brasschaatse gemeenteraad.

In 2010 maakte hij de overstap naar de Senaat en werd in juni 2010 N-VA senator. Begin 2013 nam hij ontslag en aldus kan hij zich nu volledig toeleggen op zijn schepenambt in Brasschaat.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 stond Luc niet meer op lijst.