Koen Verberck

Waarnemend burgemeester

Gezin
Gehuwd met Hedwig van Baarle
Vader van 4 kinderen: Joren (°1994), Kerstin (°1998), Stef (°2000) en Rik (°2003)

Beroep
Leerkracht Lichamelijke Opvoeding Sint-Eduardusinstituut Merksem sinds 1991.

Ambities in de gemeenteraad
Met de slogan “De kracht van verandering” trokken we in oktober 2012 naar de gemeenteraadsverkiezingen.  De Brasschaatse kiezer gaf ons een sterk mandaat.  Het is nu aan ons om voluit voor onze gemeente te gaan.  De speerpunten van onze campagne werden duidelijk vertaald in het bestuursakkoord  “Brasschaat, een nieuwe dynamiek”.  Vanuit mijn functie als fractieleider zal ik er mee over waken dat we trouw blijven aan onze standpunten.

Actief in het sociale weefsel van onze gemeente
Met een groot gezin als het onze, geraak je als vanzelf verankerd in het sociale leven in onze gemeente: van jeugdbeweging tot sportclub, van muziekschool tot lagere en middelbare school.  Ik neem er dan ook graag aan deel!  Een bloeiend verenigingsleven is de garantie op een harmonieuze samenleving.  Onze verenigingen verdienen dan ook onze blijvende aandacht en onze volle steun!

Vrije tijd en ontspanning
Die is er zeker en vast nog!  Ik ben een fervent wielertoerist en in Brasschaat ben ik sinds 2007 voorzitter van RABC.  Het is voor mij de ideale combinatie: sport en engagement.  Ik ben niet echt gezegend met groene vingers, maar toch vind ik rust en ontspanning in de tuin.  Op de fiets en in de tuin, veel van mijn ideeën kennen daar hun oorsprong.  En natuurlijk geniet ik van de sportieve en artistieke prestaties van mijn opgroeiende kinderen. 

Van fractieleider tot waarnemend burgemeester
In januari 2013 heb ik me vol enthousiasme gesmeten op mijn taak als fractieleider.  Onze grote fractie alert houden en leiden was een uitdaging.  Ik heb er elke dag opnieuw van genoten.  Na de benoeming van titelvoerend burgemeester Jan Jambon tot minister zag het partijbestuur in mij een waardige opvolger.  Mijn inzet, dossierkennis en menselijk inlevingsvermogen hebben me gebracht waar ik nu sta.  Ik heb deze functie met heel veel plezier aangenomen.  Elke dag is anders.  Elke dag is een uitdaging om onze mooie gemeente te leiden en mee vorm te geven aan de realisatie van het bestuursakkoord.  Elke Brasschatenaar mag op mijn volledige inzet blijven rekenen!