Personeel & ICT

personeel en ITC

Personeelsbeleid en ICT (= informatie- en communicatietechnologie) zijn twee bijkomende bevoegheden van burgemeester Koen Verberck.

Nieuws over dit onderwerp

Bij het aantreden van de nieuwe bestuursploeg werd de realisatie van een nieuw administratief centrum (NAC) als een belangrijk beleidspunt naar voor geschoven. "Wij willen daarmee de gemeentediensten en die van het OCMW samenvoegen. Op die manier kunnen we heel wat besparen door sommige dingen …